Search
Close this search box.

Predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković na sastanku EFFAT-ovog Izvršnog odbora u Bruxellesu

Simo na EFFAT u

Simo na EFFAT uPredsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković u Bruxellesu sudjeluje na dvodnevnoj sjednici Izvršnog odbora EFFAT-a, na kojoj će uz niz tema od važnosti za radnike na europskom tržištu rada, biti izabran i novi predsjednik EFFAT-a.

Središnja tema aktualnog zasjedanja Izvršnog odbora EFFAT-a biti će “Izazovi i budućnost Europskih radničkih vijeća i radničkog suodlučivanja” u sklopu koje će se raspraviti teme o pravima radnika na suodlučivanje u EU, odnosno o tom ekako sindikati koji su članice EFFAT-a i članovi mogu uživati dobrobiti Socijlane stečevine EU-a u svakoj pojedinoj zemlji članici. Uvodničar po ovoj temi biti će Aine Hoffman, ETUI, voditeljica Jedinice za Europizaciju industrijskih odnosa.

U sklopu sjednice održat će se i panel rasprava na temu “Odnos posla i prviatnog života” sa primjerima dobre prakse u kojima važnu ulogu imaju kolektivni ugovori, a rapravljati će se i o digitalizaciji u EFFAT-ovim sektorima, te o doprinosu i aktivnostima Odbora mladih.

Članovi Izvršnog odbroa bit će tijekom ova dva dana informirani i o nizu tema iz EU problematike među kojima su svakako najvažnija:

 • Međunarodna trgovina: TTIP/CETA/Mercosur
 • Ruski embargo
 • Pregled direktive o upućenim radnicima
 • Aktivnosti o prekranom radu EFFAT-ovih članica
 • Platforma o radu na crno
 • Reforma zajedničke poljoprivredne politike
 • Pravedno oporezivanje u Europi/Porezni damping i izbjegavanje poreza
 • Socijalni stup i druga  EU pitanja.

Drugog dana zasjedanja Izvršnom odboru bit će podnesena i izvješća o EFFAT-ovim aktivnostim  i područjima rada u 2016. godini po sektorima (Prehrana, pića i duhan; Poljoprivreda i Turizam), ali i po posebnim područjima interesa kao što su.

 • Multinacionlen kompanije /Europska radnička vijeća
 • Rodna jednakost
 • Radnici u domaćinstvu
 • Popis stanovništva u 2016. godini
 • EFFAT-ova komunikacija (web stranica i newsletter)

Izvršni odbor EFFAT-a koji je u tijeku svog zasjedanja, raspravljati će i usvajati i budžet za 2017. godinu.