Search
Close this search box.

Denis Paradiš izabran za predsjednika Sindikata PPDIV-a! Čestitamo!

denis paradis

denis paradisDenis Paradiš, dosadašnji  povjerenik I. sindikalne regije Sindikata PPDIV, na upravo završenom 8. kongresu  dobio je povjerenje većine od 101 zastupnika Kongresa, te je izabran za novog predsjednika Sindikata PPDIV za mandatno razdoblje 2016.-2020.

Rođen je 1968. godine, živi u Zagrebu, oženjen je i otac dvoje djece. Sudionik je Domovinskog rata i vojno redarstvene akcije Oluja 1995. godine. Član je Sindikata PPDIV od osamostaljenja Hrvatske, a prije zaposlenja u Sindikatu PPDIV na mjestu regionalnog povjerenika za I. sindikalnu regiju 2012. godine, bio je zaposlen u trgovačkom društvu Ledo d.d. iz sustava Agrokor u kojem je obnašao dužnost glavnog sindikalnog povjerenika, predsjednika radničkog vijeća i u dva mandata dužnost člana nadzornog odbora kompanije kao predstavnik radnika. Bio je i član Glavnog odbora, te Predsjedništva Sindikata PPDIV u dva mandata. Na poziciju predsjednika Sindikata PPDIV dolazi i kao koordinator Sindikata PPDIV za područje zaštite na radu, te koordinator trinaest podružnica Sindikata PPDIV iz sustava Agrokor.

U Programskoj platformi za 2016. – 2020. godini koju je kao svoj Program djelovanja predstavio novoizabrani predsjednik Paradiš, kao prioriteti djelovanja ističu se jačanje Sindikata, zamjena jednostranih akata poslodavaca kolektivnim ugovorima, jačanje uloge radničkih predstavnika – sindikalnih povjerenika, radničkih vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu, aktivno sudjelovanje u socijalnom dijalogu s poslodavcima i njihovim udrugama, te aktivno djelovanje u kreiranju zakonskih rješenja koji se tiču položaja zaposlenih.

Osmi kongres Sindikata PPDIV-a Hrvatske usvojio je Deklaraciju o ograničenju atipičnih oblika rada, kojom se pozivaju sindikalni povjerenici, predsjednici radničkih vijeća i članovi radničkih vijeća da se svim pravnim sredstvima bore za ograničavanje i eliminiranje atipičnih oblika rada. Usvojena je i Rezolucija o unapređenju položaja mladih radnika kojom se pozivaju sindikalni povjerenici da približe sindikat mladima, učlanjuju mlade radnike, vode računa o njihovu položaju, nastoje ih uključiti u aktivan sindikalni rad, te pokušaju mlade članove uključiti u kolektivno pregovaranje.

Radnim predsjedništvom  predsjedavala je i tijek Kongresa moderirala dopredsjednica Marica Vidaković, a uz zastupnike, Kongresu Sindikata PPDIV u Opatiji prisustvovali su  i  mnogobrojni gosti iz Hrvatske i inozemstva – predstavnici međunarodnih sindikalnih asocijacija EFFAT-a i IUF-a, sestrinskih granskih sindikata iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Slovačke i Makedonije, predstavnici poslodavaca, HUP-a, izvršne vlasti i HGK, predsjednik SSSH Mladen Novosel sa predstavnicima udruženih granskih sindikata, te kako su predstavljeni, doajeni sindikalnog aktivizma, a danas umirovljenici –  Josip Pavić, Mato Greganić i Marinko Vrsaljko.

Kongres je osim predsjednika Sindikata izabrao i članove sinidkalnih tijela – Glavnog odbora, Financijskog odbora i Statutarne komisije.

Za članove Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2016.-2020. izabrani su (po abecednom redu prezimena):

 1. Babić Vesna – Zvijezda d.d.
 2. Bobić Ivica – Solana Pag d.d.
 3. Buhin Josip – Vindija
 4. Desović Dubravko – KIM d.d.
 5. Đuras Božo – Koka Varaždin
 6. Gardlo Mirko – PP Orahovica
 7. Hosinović Filip – Karolina d.o.o.
 8. Jurcan Nenad – TDR d.o.o.
 9. Klasić Mišel – PIK Vrbovec mesna industrija d.d.
 10. Marelić Sanda – Coca – Cola Hrvatska
 11. Matijević Zvonko – Sladorana Županja
 12. Mikulić Željko – Podravka d.d.
 13. Mirković Marica – Belje d.d. Darda
 14. Petriš Višnja – Kraš d.d.
 15. Popec Davor – Bistra d.o.o. Đurđevac
 16. Stojan Vedrana – Sirela Bjelovar
 17. Tomašić Željko – Tvornica stočne hrane Čakovec
 18. Zečević Ivica – Hrvatske vode Zagreb

Za članove Statutarne komisije u mandatnom razdoblju 2016.-2020. izabrani su (po abecednom redu prezimena):

 1. Blažević Klara – Senka – Karolina d.o.o.
 2. Dedi Krešimir – Carlsberg Croatia d.o.o.
 3. Juras Marija – Plošnjak Trogir
 4. Marić Meri – Kraš d.d.
 5. Škrinjarić Igor – PIK Vrbovec mesna industrija d.d.

Za članove Financijskog odbora u mandatnom razdoblju 2016.-2020. izabrani su (po abecednom redu prezimena):

 1. Dobrijević Jadranka – Zvijezda d.d. 
 2. Potočki Jelena – Agrolaguna d.d. Poreč
 3. Sačer Mladen – Belupo d.d.
 4. Strujić Brigita – Kandit Osijek
 5. Žužul Ankica – Dukat

Samo dan kasnije, u subotu 3. prosinca,  održana je i konstituirajuća sjednica Glavnog odbora, na kojoj su, na prijedlog predsjednika Denisa Paradiša, članovi GO izabrali tri dopredsjednika sindikata i pet članova Predsjedništva.

Za dopredsjednike Sindikata PPDIV izabrani su:

 1. Vidaković Marica – Kraš d.d.
 2. Blažević Ivica – Sindikat PPDIV
 3. Horvat Ksenija – Podravka d.d.

Za članove Predsjedništva izabrani su (prema abecednom redu prezimena):

 1. Dragec Željko – Belupo d.d.
 2. Goreta Joso – Hrvatske vode Zagreb VGO Split
 3. Hodak Silvana – Belje d.d. Darda
 4. Košutić Vlado – PIK Vinkovici
 5. Leboš Stjepan – PIK Vrbovec mesna industrija d.d.

Na kraju da podsjetimo,netom izabrani predsjednik Denis Paradiš odgovornost za vođenje Sindikata PPDIV preuzeo je od Šime Oreškovića koji je ovu dužnost obnašao u mandatnom razdoblju 2012.-2016. godine.

{vsig}vijesti/2016/kongres{/vsig}