Search
Close this search box.

Protekli tjedan u znaku uspješnih pregovora za kolektivne ugovore u Agrokoru, Coca-Coli, KIM-u, Fragariji i Vodoprivredi Sisak!

ppdiv

ppdivProtekli tjedan doista je bio u znaku intenzivnih pregovora za zaključenje  kolektivnih ugovora u nekoliko važnih poduzeća u kojima Sindikat PPDIV organizira svoje članove.

Tako su pregovori o dodatcima Kolektivnog ugovora (u kojima su pobrojana sva materijalna prava radnika)  za koncer Agrokor uspješno završeni, a dodatci koji će se potpisati vrijedit će za razdoblje od 1.1.2017.-8.5.2018. godine.

Fond sati preraspodjele za Belje, PIK Vinkovci i Eko Biograd dogovoren je samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća (koja se ne može pobijati sudskim putem) na maksimalnih 60 sati, dok preostale kompanije i dalje zadržavaju fond od 56 sati kao i do sada, pri čemu i Agrolaguna ostaje na fondu sati kako je ranije dogovoreno.

Osim toga  u poljoprivrednim kompanijama će se, radi različitog tumaćenja praćenja evidencija radnika u preraspodjeli, održati sastanci pregovaračkih odbora sa predstavnicima sindikata i Uprava kako bi se osiguralo jedinstveno tumaćenje i vođenje sati  iz preraspodjele. 

Dogovoreno je isto tako da će ugovorne strane, u slučaju promjena Pravilnika o porezu na dohodak, a sukladno zaključku iz pregovora 2013. godine, pregovarati o iznosima prigodnih nagrada (za Uskrs, regres i za Božić) za 2018. godinu, a definirano je i koji će radnici imati pravo na isplatu prigodnih nagrada.

Izdvojeno samo za primjenu u PIK Vrbovcu; ugovorne strane će se dogovoriti  do 31. 03. 2017 o radnim mjestima koja će imati pravo na uvećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, a pripadajući Sporazum se potpisuje na razdoblje do 08. 05. 2018., a najdulje do 08. 08. 2018. ili do postizanja dogovora.  

Kolektivni ugovor usuglašen je i pripremljen za potpis i u poduzeću Coca – Cola Hrvatska  Vrijedit će naredne  tri godine, a u njemu su ugovorena i neka veća prava za radnike od dosadašnjih.

U poduzeću Fragarija  iz Dugog Sela potpisan je novi kolektivni ugovor na rok od godine dana. Osim što su zadržana sva postojeća prava radnika, dogovorene su i naknade za dvokratni rad, naknade za otežene uvjete rada i također veći broj dana godišnjih odmora za radnike koji rade na takvim poslovima.

Kolektivni pregovori vodili su se proteklog tjedna i  u KIM-u iz Karlovca.  Usuglašavanje pregovaračkoih strana i okončanje pregovora očekuje se prije kraja godine, a predviđeno je da se novi kolektivni ugovor primjenjuje sljedeće dvije godine. Njime bi se zadržala sva stečena prava radnika, a kroz period važenja KU od dvije godine trebala bi se visina koeficijenata zaposlenih približiti  ili čak izjednačiti sa koeficijentima radnika zaposlenih u Dukatu i Sireli.

Vodoprivreda Sisak je također pred potpisom kolektivnog ugovora u kojem se zadržavaju sva stečena prava radnika. Završetak pregovora očekuje se do kraja kalendarske godine, a primjena novog KU bila bi na rok od godine dana. Važno je napomenuti, da su radnici u Vodoprivredi Sisak početkom 2016. godine  dobili nove ugovore o radu koji su im osigurali veća primanja.

Prijedlozi kolektivnih ugovora pripremljeni su i za Žitoproizvod iz Karlovca, te Hidro tehničke objekte iz Zagreba,  a za ova poduzeća to bi bi bili prvi kolektivni ugovori, jer se prava i obaveze radnika do sada u tim poduzećima reguliraju Pravilnicima o radu. Pregovori bi u ovim poduzećima trebali započeti početkom iduće godine nakon dogovora socijalnih partnera – predstavnika Sindikata PPDIV i Uprava poduzeća.

U Koncernu Agrokor traju pregovori o dodacima kolektivnom ugovoru, a koji sadrže sva materijalna prava za naše članove, vjerujemo kako ćemo vas uskoro moći obavijestiti da je i taj proces završen na zadovoljstvo naših članova.

REGIONALNI URED
ZAGREB - REGIJA I.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija).

Ljudevita Posavskog 5, 10000 Zagreb
tel. 01/4693-059 (direktna linija),  01/4693-050,
mob. 099/2178-777, 099/2178-700
fax. 01/4693-070

karta-regija1-ppdiv

DUBRAVKO DESOVIĆ
regionalni povjerenik

10000 Zagreb
Ljudevita Posavskog 5
tel. 01/4693-059
01/4693-050
fax. 01/4693-070
mob. 095/4693-057

VIJESTI IZ REGIJA