Search
Close this search box.

Posljednja tri dana protekla u znaku EFFAT-a

efat 31

Regionalna sindikalna konferencija pod nazivom „Jačanje uloge industrijskih sindikata u jugoistočnoj Europi u oblikovanju programa industrijske politike u svijetlu ciljeva Europe 2020“ održana je u utorak i srijedu u Zagrebu u okviru zajedničkog projekta IndustriAll i Effata uz financiranje Europske komisije (VS/2015/0238).

Dvadesetak sudionika iz Hrvatske, Crne gore, Srbije, Rumunjske, Bugarske uz kolege iz Brisela, Austrije te predsjednicu Effata Malin Ackholt iz Švedske sudjelovalo je u radu konferencije.

efat 31To je druga po redu regionalna konferencija u Zagrebu iz istog projekta koja se nadovezala na prošlogodišnju održanu u rujnu.
Prvog dana prezentirana je SWOT analiza od strane stručnjaka koji vode projekte naših zemalja u našim sektorima, a to su prvenstveno prehrana, poljoprivreda i turizam čiji su i predstavnici sindikata sudjelovali u izradi iste.

Profesorica Radmila Grozdanić sa beogradskog ekonomskog fakulteta iznijela je svoje viđenje sektora u Srbiji, Crnoj gori i Hrvatskoj dok je doktor Vassil Kirov kao istraživač i predavač sa etui-a obradio zemlje Bugarsku, Rumunjsku i Makedoniju. Kako se konferencija održava u hrvatskoj, drugog dana imali smo priliku susresti se s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca. Gospođe Milka Kosanović i Maja Malić su nas kroz svoje prezentacije informirale o svojem radu kao i budućnosti sektora iz njihove efat21perspektive, odnosno perspektive poslodavaca i Hrvatske udruge poslodavaca. Također su naglasile kako održavamo izniman odnos i socijalni dijalog sa Sindikatom PPDIV-a što je na neki način i bila dobra uvodna tema za idućeg predavača gospodina Gerharda Riessa iz Austrijskog sindikata Pro-ge koji je održao prezentaciju o socijalnom partnerstvu u Austriji i funkcioniranju socijalnog dijaloga u njegovoj zemlji.

Srijeda popodne nakon završetka konferencije bila je rezervirana za odlazak u Mariju Bistricu te početak rada Effat-ovog vijeća sindikata iz jugoistočne Europe za suradnju, solidarnost i podršku pa je odmah po dolasku održana i sjednica predsjedništva istog vijeća.

Na sastanku vijeća sindikata iz JIE sudjelovalo je više od 30 sudionika iz sedam zemalja i jedanaest sindikata, tri sindikata iz Bugarske, dva iz Turske, dva iz Srbije, po jedan iz Rumunjske, Crne gore, Slovenije i Hrvatske.

efat11Sastanak vijeća je organiziran uz pomoć zaklade Friedrich Ebert čiji su predstavnici također sudjelovali u radu vijeća. Održano je nekoliko prezentacija o radničkim vijećima. Kao gost predavač o aktivnostima i ulozi radničkih vijeća i Europskih radničkih vijeća izlaganje je održao danski kolega Steen Karlsen iz sindikata NNF koji je ujedno i koordinator ERV u Danskoj. Milan Jevtić iz Fes-ovog ureda za jugoistočnu Europu nas je upoznao sa specifičnostima u radu radničkih vijeća po pojedinim zemljama unutar Europske unije.

Kako je centralna tema bila vezana u Europska radnička vijeća predstavnici svake zemlje su iznijeli svoju situaciji vezano za kompanije koje djeluju u njihovim sindikatima koje su ujedno i multinacionalne. Zaključeno je da unutar navedenih zemalja iz JIE djeluje preko 30 multinacionalki te je potrebna uključenost sindikata i njihovih predstavnika kako bi se te kompanije mapirale i kako bi se mogli ostvariti zajednički kontakti predstavnika da bi se u skoroj budućnosti moglo i zajednički djelovati.

Zadnja točka dnevnog reda i završetak rada regionalnog vijeća sindikata bila je izbor novog predsjednika vijeća koji se prema usvojenim pravilima mijenjaju svake godine te je shodno tome odlučeno da će u idućem jednogodišnjem razdoblju regionalno vijeće voditi kolegica iz bugarskog sindikata FNSZ Svetla Vasileva nakon što se kolega Miodrag Bradonjić iz sindikata PPDIV-a Srbije zahvalio na dosadašnjoj suradnji.

Ispred sindikata PPDIV-a sastanku vijeća prisustvovali su predsjednik Denis Paradiš sa svoja dva voditelja pravnih odnosno ekonomskih poslova Marinom Gruban Jelečević te Jasminom Kunjkom dok su na konferenciji IndustriAll i Effata sudjelovali predsjednik Paradiš i Jasmin Kunjko.