Search
Close this search box.

SINDIKAT PPDIV POTPISAO KOLEKTIVNI UGOVOR

Kako je kolektivni ugovor za radnike najvažniji izvor prava jer se njime definiraju prava i obveze te kako je to stalna zadaća i obveza Sindikata kao i stalni posao zaposlenih u Sindikatu odlučeno je da bi i mi sami trebali imati potpisan kolektivni ugovor. Nacrt i prijedlog Kolektivnog ugovora je bio brzo pripremljen i napravljen na bazi postojećeg pravilnika o radu te se već 30. lipnja pristupilo potpisu istog. Kolektivni ugovor za zaposlene u Sindikatu PPDIV-a potpisao je predsjednik Denis Paradiš i naša sindikalna povjerenica kolegica Jasna Luketić. Ovim kolektivnim ugovorom nisu povećavana prava već je poslana poruka o važnosti sklapanja kolektivnih ugovora. O kolektivnim ugovorima svakog dana govorimo našim članovima, o njegovoj važnosti i o tome kako kolektivni ugovor za radnike nema alternativu. Kolektivni ugovor je najveća garancija prava, zaštite i sigurnosti radnika u radnom odnosu. Kolektivni ugovori sklapaju se u interesu radnika te ih može sklopiti samo Sindikat. Sindikat PPDIV posvećuje osobitu pozornost te potiče razvoj kolektivnog pregovaranja u poduzećima čiji su rezultati rada vidljivi na terenu uz pomoć sindikalnih povjerenika te ovim potpisom prvog kolektivnog ugovora za zaposlene u sindikatu šaljemo poruku da su kolektivni ugovori potrebni svim radnicima bez obzira na veličinu poduzeća pa makar ih bilo i samo dvanaest zaposleno.