Search
Close this search box.

NASTAVLJENA EDUKACIJA MLADIH AKTIVISTA

Slika 1

Komuniciram sindikat – komunikacijske vještine i predstavljanje sindikata

Slika 1

Sindikat PPDIV nastavio je sa edukacijom svoj mladih aktivista kako bi se dodatno upoznali sa sindikalnim vrijednostima i važnošću sindikalnog organiziranja u poduzeću, a sve s ciljem što kvalitetnijeg prenošenja informacija prema postojećim i budućim članovima našeg Sindikata.

Slika 2

Ovoga puta mladi su kroz edukativnu radionicu dodatno usavršili svoje znanje u komunikacijskim vještinama i načinu kako predstaviti Sindikat i sve ono što je Sindikat učinio i čini za radnike u poduzećima.

Slika 6Slika 7Slika 8

Mladi su tako ovoga puta uz pomoć trenera Nediljke Buklijaš i Darka Šeperića koji dolaze iz SSSH, te Davora Vrbeka, osobe koja je ispred Sindikata PPDIV zadužena za rad sa mladim aktivistima, mogli nešto više naučiti o ciljevima i ulozi komunikacije, te preprekama i najčešćim pogreškama koji mogu utjecati na značaj uspješne komunikacije.

Isto tako analizirali su svoju osobnu ulogu i odgovornost u komuniciranju sindikata, moguće prilike za razgovor o sindikatu i predstavljanju sindikata radnicima koji nisu članovi na način da se mogu jasno prepoznati ključne poruke koje treba prenijeti potencijalnim članovima i argumentirano odgovoriti na negativan odgovor prema članstvu u sindikatu.

Slika 3Slika 4

Kao podloga korišteni su uspjesi Sindikata PPDIV koje je postigao prvenstveno kroz kolektivne pregovore, ali i sve druge uspjehe koje ima u svom svakodnevnom radu za dobrobit svojih članova, a vrlo često i svih zaposlenih u poduzećima gdje smo organizirani. Mladi su tako analizirali razlike između prava ugovorenih kolektivnim ugovorima od onih propisanih Zakonom o radu, radili vježbe oko izrade prezentacije o sindikatu i razloge zašto biti članom za radnike koji još nisu članovi.

Važno je istaći kako su svi aktivisti uključeni u rad Sekcije mladih Sindikata PPDIV iskazali zavidnu razinu kako znanja o Sindikatu tako i poznavanje važnosti i uloge Sindikata PPDIV u njihovim poduzećima.
Isto tako raduje nas posvećenost sindikalnom radu i želja da i ubuduće budu još aktivniji, te da stečena znanja prenose u svoja poduzeća kako bi sindikalna organiziranost bila što veća jer samo to je zalog za još bolja prava radnika.