Search
Close this search box.

SINDIKAT I MLADI Važnost strategija i njihovo provođenje

Sesimbra 1

Pod pokroviteljstvom EFFAT-a i organizaciji ETUI-a održana je međunarodna edukacija za mlade aktiviste u Portugalskoj Sesimbri.
Među dvadesetak sudionika iz više europskih zemalja edukaciji je prisustvovalo i dvoje naših kolega i to Alen Brunec naš mladi aktivista iz SP Podravka i Andrej Škurić iz Dukata.
Bila je ovo prilika našim kolegama za međunarodnu razmjenu iskustava u sindikalnom radu kako mladih tako i sa mladima.

Sesimbra 1

Svrha i cilj ove edukacije bila je osnaživanje mladih radnika kroz sindikalne aktivnosti, a sve kako bi nastavili aktivno sudjelovati u sindikalnom radu te sukladno promjenama(tehnološkim ili migracijskim)bili spremni odgovoriti na izazove koji se pred njih stavljaju.
Govoreći o problemima iz svojih sredina veliki dio njih istaknuo je tzv. generacijski jaz koji postoji između starijih i mlađih radnika što je prema zaključcima edukacije potrebno smanjiti i u svakom slučaju uključivati mlade u procese odlučivanja na način da budu direktno uključeni u rad tijela koja odluke donose s ciljem da se čuje i glas mladih radnika.

Sesimbra 2
Razgovaralo se i o prekarnom radu koji jedan od najvećih problema svih generacija, a posebno mladih kao najosjetljivije skupine koja se svakodnevno susreće s lošim uvjetima rada, malim plaćama i nedostatkom zaštite. Sve su to razlozi zbog kojih je izrazito važno uključivanje mladih u sindikat.
Vjerujući kako će stečeno znanje i iskustvo dalje prenositi na svoje mlade kolege, Sindikat PPDIV i dalje će posebnu pažnju posvećivati radu sa mladima i upravo kroz njihove ideje i aktivnosti zalagati se za veća prava mladih radnika i njihovu zaštitu u trenutnim okolnostima sa kojima se svakodnevno susreću na tržištu rada koje je zasigurno nemilosrdno.
Na kraju valja istaći kako je ovom edukacijom započeo novi ciklus sindikalnih aktivnosti mladih koje će se provoditi tijekom ove godine, a o kojima ćemo vas uredno izvještavati.

Sesimbra 3