Search
Close this search box.

Zajedno do novih članova

IMG 6818

U petak, 15. ožujka, održan je sastanak mladih aktivista kako bi se utvrdio i dogovorio raspored aktivnosti do kraja ove godine.

IMG 6818
Nastavak je to rada sa mladima, kako bi se kroz zajednički rad i nastup učinilo sve da se čuje i njihov glas te da se radi na poboljšanju uvjeta rada za mladu populaciju.

IMG 6820
Bila je ovo prilika da upravo mladi iznesu svoje ideje i planove kako bi se sindikalno članstvo „pomladilo“ i kako bi ih se što je moguće više uključilo u sindikalni rad kako na nivou podružnica i poduzeća iz kojih dolaze, tako i samog Sindikata PPDIV.
Sa sastanka su izvedeni i zaključci prema kojima će se nastaviti aktivnosti u ovoj godini sa posebnim naglaskom na rad na terenu, ali i uključivanje mladih u tijek kolektivnih pregovora u poduzećima gdje će se voditi kolektivni pregovori.
Na ovaj će se način dati dodatni značaj mladim radnicima i važnosti njihovog sindikalnog organiziranja, a s ciljem unapređenja njihovih prava u općem kaosu tržišta rada.

IMG 6822
Ono što svakako moramo istaknuti je da je vidljiv napredak u pristupu mladih ovoj temi nakon održanih radionica prošle godine gdje su usvajali dodatna znanja o sindikalnom radu i potrebi sindikalnog organiziranja. to je znanje, kako smo čuli, pretočeno u svakodnevno učlanjivanje novih članova u poduzećima iz kojih dolaze, što nas posebno veseli i raduje.