Search
Close this search box.

ODRŽAN SEMINAR ZA SINDIKALNE POVJERENIKE, RADNIČKA VIJEĆA I ZAŠTITU NA RADU

20190412 093826

20190412 093826

Nastavljajući edukacije za svoje sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu, Sindikat PPDIV organizirao je krajem prošlog tjedna (11. – 13. 04. 2019.) još jedan seminar kako bi se nastavilo sa educiranjem naših kolega u svrhu što kvalitetnijeg suprotstavljanja svakodnevnim problemima iz radnog odnosa s kojima se susreću svakodnevno.

20190412 093807
Za ovu su priliku, kao i svaki puta do sada angažirani eminentni stručnjaci s područja koje je itekako važno i gdje se možemo tako slobodno reći, pojavljuju najveći problemi.

20190412 093851
Radom seminara tako su obuhvaćeni radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena, korištenje godišnjih odmora, zaštita dostojanstva radnika u radnom odnosu, uloga sindikalnih povjerenika, radničkih vijeća i povjerenika radnika za Zaštitu na radu.

Nositelji ovih tema bili su Viktor Gotovac – profesor sa katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Domagoj Franjo Frntić – sudac na Općinskom radnom sudu u Zagrebu, te Vatroslav Subotić – voditelj Služba za međunarodnu suradnju na području rada, inače zaposlenik Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

20190412 100506 copy

20190412 150836

20190413 093655
Bila je ovo prilika da se kolege povjerenici i svi prisutni dodatno upoznaju sa pojedinim odredbama članaka ZOR-a, te primjerima kako poslodavac iste mora provoditi i koje su njegove obveze prilikom donošenja pojedinih odluka iz ovog područja.
Kolege su kao i uvijek do sada aktivno sudjelovale u raspravi postavljajući niz pitanja i navodeći primjere iz stvarne prakse gdje je bilo jasno vidljivo kako pojedini poslodavci još uvijek ne provode svoje odluke na propisan način.

20190412 093812
Prateći svakodnevnu situaciju na terenu, Sindikat PPDIV je upravo ove teme izabrao kao vrlo važne za dodatnu edukaciju kako bi se već sutra krenulo sa što kvalitetnijim rješavanjem navedene problematike na korist naših kolega članova, ali i svih radnika po pojedinim poduzećima.
Naravno, nije izostalo ni druženje izvan službenog rada seminara, koje je sada već tradicionalno i koje je uvijek lijepo i zanimljivo.