Search
Close this search box.

Peti EFFAT-ov kongres izabrao novo vodstvo za razdoblje od 2020. do 2024.

IMG 9463

IMG 9463
Peti EFFAT-ov kongres, koji je održan u Zagrebu 6. i 7. studenoga, izabrao je svoje novo vodstvo za kongresno razdoblje od 2020. do 2024.

Kongres je glavno tijelo EFFAT-a na kojemu sindikati članice odlučuju o smjeru sindikata u sljedećih pet godina. Kongres bira predsjednika EFFAT-a, dopredsjednike i glavnog tajnika.

Ispred domaćina, Kongresu se uvodno obratio predsjednik Sindikata PPDIV-a, Denis Paradiš, naglasivši iznimno važnim što se Kongres EFFAT-a održava u Hrvatskoj čime ćemo, nadamo se, uspjeti skrenuti pažnju vladajućih i poslodavaca na prisutne probleme u svim sektorima.

IMG 9461

Predsjednica EFFAT-a, Malin Ackholt (HRF, Švedska) jednoglasno je izabrana za novi mandat, a Kristjan Bragason (Nordic Union HRCT) izabran je za glavnog tajnika. Pia Stalpaert (ACV CSC, Belgija) i Pietro Ruffolo (FLAI CGIL, Italija) izabrani su za dopredsjednike.
Gotovo 350 delegata biralo je novo rukovodstvo, uz do sada najveći broj žena i mladih.

Malin Ackholt zahvalila je Sindikatu turizma i usluga Hrvatske i Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (sindikatima članicama iz Hrvatske) i tajništvu EFFAT-a u Bruxellesu na uspješnom Kongresu koji bez njih ne bi bio moguć. „Nastavit ćemo jačati sindikate ne samo na jugoistoku nego i u cijeloj Europi“, rekla je Ackholt.

Kristjan Bragason rekao je kako se već niz godina radnici u Europi suočavaju s rastućom nepravdom i podjelama, a sindikalni će pokret nastaviti nuditi rješenja: „Na temeljnim vrijednostima demokracije, solidarnosti, jednakosti i održivosti moramo započeti poboljšavati prava radnika. Nikada kao sada nije bilo važnije graditi snažne sindikate koji se mogu suočiti s porastom nacionalističkih pokreta i marginalizacijom radnika zaposlenih na prekarnim poslovima“.