Search
Close this search box.

Okupljanje mladih aktivista

DSC00292 copy

DSC00292 copy
U petak, 21.02., održan je sastanak mladih aktivista Sindikata PPDIV kojem je po prvi puta nazočilo i petero novih kolegica i kolega koji su prisustvovali radu Sekcije mladih s ciljem aktivnijeg uključivanja u njen rad te kako bi upoznali kolege koji su dio Sekcije od samog početka i koji su prošli određene edukacije koje im pomažu u njihovom radu.
Bila je ovo prilika da čuju svoje kolege kako i na koji način pristupaju mladim radnicima s ciljem učlanjivanja, koliko u tome imaju uspjeha te koliko su im u svemu tome pomogle edukacije koje su prošli.
Od njih smo pak čuli priču kako Sindikat PPDIV djeluje u njihovim poduzećima i koliko su radnici zadovoljni aktivnostima koje kolege u svom svakodnevnom radu provode, koliko je prema njihovom mišljenju važna sindikalna organiziranost i na koji način žele pridonijeti radu Sindikata PPDIV kako na nacionalnoj tako i na razini poduzeća u kojem su zaposleni.

DSC00289Kao zaključak sa sastanka dogovorene su i određene aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu, te su dana i određena zaduženja koja će biti potrebno odraditi, a ususret još jednoj edukaciji koja će se napraviti s ciljem dodatnog usavršavanja.
Posebni naglasak edukacije biti će na komunikacijskim vještinama i prezentaciji, a prema potrebi i drugim temama koje će se kroz rad mladih aktivista pokazati kao potrebne da bi mladi odgovorili svakom izazovu koji će se pred njih staviti u njihovom radu.
Rezultati rada sa mladima već su vidljivi kroz stalna učlanjenja u kojima su oni vrlo aktivni, a ideja za daljnje unapređenje njihovih aktivnosti im ne nedostaje. Na tragu toga, slijedeće aktivnosti koje se planiraju ići će u smjeru daljnjeg predstavljanja Sindikata PPDIV gdje će upravo naši mladi kolege imati glavnu riječ.
Puno je aktivnosti pred njima, no ne sumnjamo kako će zadatke koje su stavili pred sebe riješiti vrlo uspješno i kako će krug koji okuplja mlade članove biti sve širi i veći.