Search
Close this search box.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U TDR d.o.o. ROVINJ

tdr 2020

tdr 2020

Uviđajući prijeku potrebu sporazumnog i dogovornog uređivanja radnih odnosa, radi promicanja socijalne i ekonomske sigurnosti radnika, stvaranju stabilnih uvjeta poslovanja poslodavaca, ostvarenja socijalnog mira u društvu, izražavajući volju i spremnost dugoročnog i dogovornog uređivanja međusobnih prava i obveza na dobrobit naših članova sindikata. Izmjenom i dopunom pravilnika o porezu na dohodak. Sindikat PPDIV Hrvatske sindikalna podružnica TDR d.o.o. Rovinj koju zastupa v.d. Glavnog sindikalnog povjerenika kolega Branko Korotaj te direktor operacija TDR d.o.o. Rovinj gosp. Gary John Noble potpisali su dana 05.3.2020.god. novi kolektivni ugovor. Inicijativu za novi kolektivni ugovor pokrenuo je Sindikat PPDIV Hrvatske – sindikalna podružnica TDR d.o.o. Rovinj.
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objave a njihove odredbe primjenjivat će se od 01.4.2020.god.- 31.12.2022.god., s tim da svaka strana može zatražiti izmjene i dopune u bilo koje vrijeme.
Ovim Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika. Naime, radnik ima pravo na uvećanje osnovne plaće u iznosu od 13% za razdoblje provedeno u režimu smjenskog rada u prvoj i drugoj smjeni. Za noćni rad ima uvećanje plaće od 20% s tim da se dodatak za noćni rad isplaćuje i na sate prekovremenog rada ostvarene u noćnom radu. Precizno je definirano bolovanje na teret poslodavca. Dogovoreno je da u društvu, za pojedina radna mjesta, postoji mogućnost povremenog rada od kuće odnosno na izdvojenom mjestu rada. Dodatak za prehranu primjenjivat će se kao i do sada. Dogovoreno je povećanje dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu, kao i dopunsko zdravstveno osiguranje za sve radnike za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrijeme dolaska i odlaska s posla).
Ovaj kolektivni ugovor predstavlja kontinuitet i zadržavanje stečenih radničkih prava i povećanje nekih prava, kao i usklađivanje procesa i internih politika društva s praksama uspješne internacionalne grupacije koja, primjerice u području rada i radnih odnosa, edukacije i upravljanja karijerom zaposlenika zaista predstavlja najbolje svjetske standarde i prakse.
Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim novim kolektivnim ugovorima kao oblikom reguliranja prava, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

REGIONALNI URED
SPLIT - REGIJA IV.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija).

karta-regija4-ppdiv

IVICA BLAŽEVIĆ
dopredsjednik –
regionalni povjerenik

Marmontova 1/2
21000 Split
tel. 021/345-295
fax. 021/314-125
mob. 099/271-8041
ivica.blazevic@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA