Search
Close this search box.

Zvečevo d.d. i potpore za očuvanje radnih mjesta u doba koronakrize

o 375931 1024

o 375931 1024

Tijekom ožujka mjeseca, u jeku koronakrize koja je zahvatila i hrvatsko gospodarstvo, Sindikat PPDIV se, nakon uvida u objavljeni popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2020. godine, obratio Državnom inspektoratu, resornom ministarstvu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Požega, za provjerom postupanja poslodavca Zvečevo d.d.

Naime, spomenuti poslodavac je u ožujku otpustio oko 60 radnika bez da je proveo potpuno i pravodobno savjetovanje s radničkim vijećem oko smanjenja broja izvršitelja u smislu izmjene pravilnikao radu, zatim bez da je proveo postupak sukladno čl. 127 ZOR-a (kolektivni višak radnika) te u konačnici bez potpunog i pravodobnog savjetovanja/suodlučivanja kod pojedinačnih odluka o otkazima ugovora o radu za spomenute radnike.

Poslodavac je radnike kojima je otkazao ugovore o radu oslobodio obveze rada u otkaznom roku i potom za te iste radnike ostvario potporu za “očuvanje” radnih mjesta koja po navodima poslodavca ne postoje i nisu potrebna. Dakle, poslodavac je otpustio radnike, isti su u radnom odnosu jer im još uvijek teče otkazni rok, no ne možemo govoriti o očuvanju radnih mjesta obzirom da će otkazni rok neminovno isteći većini radnika u srpnju 2020. g. Dakle, isplatom potpore u ovom slučaju ne ostvaruje se cilj same potpore cit.: “očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost”. Isplatom potpore za ove radnike samo se pomoglo poslodavcu kojem je gospodarska aktivnost bila narušena godinama te koji tih 60-tak radnih mjesta zasigurno neće očuvati po prestanku posebnih okolnosti.

Uz navedeno poslodavac Zvečevo d.d., a premda se isplate sredstava vrše do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, potpore zadržava na svom računu i isplaćuje radnicima plaću nakon dospijeća iste. Tako su radnici plaću za ožujak 2020. godine dobili tek 20. travnja 2020. godine dok u vrijeme upućivanja ovog zahtjeva, plaću za travanj još nisu bili dobili. Time smo, osnovano, izrazili bojazan da će poslodavac, kojem velika većina radnika radi za plaću u visini minimalne plaće, za mjesec travanj radnicima isplatiti upravo minimalnu plaću te ostatak potpore zadržati za sebe.

Na naš zahtjev, očitovalo se Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koji u svom dopisu navodi kako su u konkretnom slučaju, naknadnom revizijom Zahtjeva za dodjelom Potpore i isplate sredstava od strane Zavoda, utvrdili da je poslodavac Zvečevo d.d. uručio poslovno uvjetovane otkaze za 58 radnika već u ožujku 2020. godine o čemu Zavod nije imao saznanja u trenutku ocjene zahtjeva te isplare sredstava.

S obzirom na navedeno, Zavod će od poslodavca zatražiti povrat sredstava za Potpore isplaćene za ožujak i travanj za navedene radnike.

U međuvremenu je stiglo i očitovanje Državnog inspektorata koji je protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca podnio optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu radi osnovane sumnje na počinjenje niza prekršaja iz Zakona o radu.

Paraleno s upućenim zahtjevom Sindikata PPDIV-a za spomenutom provjerom, krenuli su i pritici poslodavca prema našim sindikalnim povjerenicima, o čemu danas piše Jutarnji list čiji članak prenosimo u cijelosti.

clanak iz jutarnjeg lista zvecevo