Search
Close this search box.

Reforma Zajedničke poljoprivredne politike ovog tjedna u Europskom parlamentu

Ususret ovotjednom glasanju o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici koje će se održati u Europskom parlamentu, predsjednik Sindikata PPDIV-a danas je uputio sljedeće pismo našim europarlamentarcima:

 

Poštovani zastupnici RH u Europskom parlamentu,

predstojeći dani bit će presudni za određivanje budućnosti poljoprivrednog sektora u Europi glasanjem o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) koje će se ovog tjedna održati u Europskom parlamentu. Više od 10 milijuna radnika u poljoprivredi ovog tjedna očekuje od zastupnika u Europskom parlamentu snažnu potporu.

Obraćamo Vam se da podržite zahtjeve Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV) da se u isplate u okviru ZPP-a uključe i socijalni uvjeti, kao i svi ostali sindikalni zahtjevi navedeni u priloženom dokumentu naše europske granske federacije sindikata, EFFAT-a. To je jedini način kojim bismo osigurali da ZPP nakon 2020. doprinese poboljšanju radnih standarda u poljoprivredi.

S navedenim zahtjevima obratili smo se ministrici poljoprivrede Mariji Vučković s kojom se, nažalost, nismo uspjeli susresti jer se trenutno nalazi u samoizolaciji.

Poljoprivredni sektor EU-a opterećen je velikim udjelom ilegalnih i nesigurnih radnih uvjeta, lošim plaćama, zastrašujuće lošim uvjetima stanovanja, velikom učestalošću nesreća i širokim spektrom eksploatacija, uključujući privremena zapošljavanja i migracijske radnike kao i druge oblike modernog ropstva. Svemu tome mora doći kraj. ZPP, koji predstavlja gotovo 40% proračuna EU-a, mora uzeti u obzir ovu stvarnost i pridonijeti poboljšanju radnih standarda osiguravajući poštivanje prava radnika.

Novi ZPP mora pružiti poljoprivrednim radnicima ono što su već izrazili zastupnici u Europskom parlamentu povodom usvajanja Rezolucije EP-a o mobilnim radnicima 19. lipnja.

S obzirom na glasanje na plenarnoj sjednici koje će započeti sutra, 21.10.2020., o tri zakonodavna prijedloga Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) 2021.-2027., Europska federacija sindikata hrane, poljoprivrede i turizma koja zastupa radnike i njene sindikate u poljoprivrednom sektoru kao i Sindikat PPDIV pozivaju zastupnike u Europskom parlamentu da osiguraju uključivanje sljedećih prioriteta:

Društveni uvjeti plaćanja ZPP-a moraju se primjenjivati ​​usporedo s ekološkim. Princip je vrlo jednostavan pa tako ako EU podržava poslodavce u poljoprivrednom sektoru, kao minimalni zahtjevi trebali bi poštivati ​​primjenjive radne standarde i uvjete. To nije samo etički ispravno, već bi i zaštitilo veliku većinu poljoprivrednika koji poštuju prava radnika od nelojalne konkurencije. Subvencije na farmama već su uvjetovane poštivanjem ekoloških standarda, pravila javnog zdravstva i dobrobiti životinja., ali ljudska bića ne vrijede manje od životinja i biljaka. Radnici također zaslužuju da se prema njima postupa dostojanstveno.

Iz tog razloga pozivamo vas da na predstojećem glasanju podržite sljedeće amandmane:

  • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Zajednička poljoprivredna politika – potpora strateškim planovima koje će izraditi države članice, a financirat će ih EKJS i EAFRD

           Izmjene i dopune: 1202, 1205, 888, 732, 855, 728, 1181

  • Ulrike Müller (AGRI A8-0199 / 2019) – Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor (horizontalna regulacija)

           Izmjene i dopune: 211, 290, 292, 291, 212, 293, 294, 214, 295, 296, 297, 287

ZPP treba odražavati načela ugrađena u Europski stup socijalnih prava i Povelju o temeljnim pravima Europske unije. Da bi uistinu bila održiva, ZPP ne može uzeti u obzir samo ekološku dimenziju. kada postoji i socijalna dimenzija.

Iz tog razloga, pozivamo vas da na predstojećem glasanju podržite sljedeće amandmane:

  • Peter Jahr (AGRI A8-0200 / 2019) – Zajednička poljoprivredna politika – potpora strateškim planovima koje će izraditi države članice, a financirat će ih EKJS i EAFRD

           Izmjene i dopune: 872, 884, 848, 849, 850, 852, 857, 859, 1265, 1265, 853

  • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor (horizontalna regulacija)

           Izmjene i dopune: 284, 208, 209, 285

Pozivamo vas da podržite ove prioritete glasovanjem o zakonodavnim prijedlozima ZPP-a koje počinju u srijedu ovog tjedna. Radnici na farmama pokazuju zapanjujuću predanost poslu i tijekom trenutne pandemije te računaju na vašu podršku.

Unaprijed zahvaljujemo na pažnji i podršci.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Denis Paradiš

 

 ————

 

Glavni cijevi ZPP-a

U početku je opća svrha Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) bila stabilizirati tržište, jamčeći dostupnost zaliha i razumne cijene za potrošače. Da bi postigao ove ciljeve, ZPP je namjeravao:

  • „Povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napretka i osiguravanjem racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje i optimalnog iskorištavanja proizvodnih čimbenika, posebno rada“.
  • I, što je presudno za ovaj dokument, „osigurati pošten životni standard poljoprivredne zajednice, posebno povećanjem individualne zarade osoba koje se bave poljoprivredom“ (članak 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije).

Kriteriji za primanje subvencija ZPP-a zakonski su utemeljeni te plaćanja podliježu unakrsnoj usklađenosti (Uredba UE 1306/2013), a u slučaju nepoštivanja, plaćanja podliježu smanjenju ili ukidanju. Ti kriteriji uključuju poštivanje ekoloških standarda, javnog zdravlja i dobrobiti životinja na poljoprivrednom gospodarstvu.

Međutim, poštivanje prava radnika i socijalnih uvjeta upadljivo je izostavljeno iz postupka unakrsne usklađenosti ZPP-a. Isti se nedostatak vidi i u poglavlju o uvjetima iz prijedloga Europske komisije za ZPP nakon 2020. godine (COM(2018)392), koje je osmišljeno da zamijeni trenutni mehanizam unakrsne usklađenosti.

Stoga ne čudi da je u praksi ZPP u velikoj mjeri zakazao što se tiče socijalne situacije radnika, tako da danas oko četiri milijuna poljoprivrednih radnika, od kojih su mnogi radnici migranti, posluje u uvjetima koje karakteriziraju ilegalno zapošljavanje, iskorištavanje i nesiguran rad, bilo da su sezonski radnici, nadničari ili u nekom drugom nesigurnom obliku zapošljavanja.

Pandemija Covid-19 rasvijetlila je loše uvjete rada u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji su predugo zanemarivani.

Strategija od polja do stola prepoznala je presudnu važnost poljoprivrednih radnika, naglašavajući potrebu za ublažavanjem socioekonomskih posljedica koje utječu na prehrambeni lanac i osiguravanjem poštivanja ključnih načela utvrđenih u Europskom stupu socijalnih prava (ESSP). Komisija je jasno stavila do znanja da će ZPP biti instrument za provedbu ciljeva Strategije od polja do stola. EFFAT još jednom poziva Europski parlament, Komisiju i nacionalne vlade da osiguraju da se ciljevi Strategije od polja do stola i načela ESSP-a pretvore u konkretne izmjene i dopune u nadolazećoj reviziji ZPP-a.

Ovaj zahtjev također podržava i Europski parlament. U rezoluciji usvojenoj 19. lipnja 2020., Europski parlament naglasio je potrebu da se osigura da i Strategija od polja do stola kao i nadolazeća revizija ZPP-a budu na dobrobit poljoprivrednih radnika u Europi.

Ovaj kratki dokument o stajalištu EFFAT-a nastoji ponuditi put za postizanje socijalno osjetljivijeg ZPP-a, prvo ocrtavajući važnost i iskustvo radnika u sektoru prije nego što će detaljnije objasniti specifične zahtjeve EFFAT-a za tekuće pregovore o reformi ZPP-a.

Zašto su poljoprivredni radnici važni

Uz vlasnike zemljišta i njihove obitelji, preko 10 milijuna radnika zaposleno je u europskom poljoprivrednom sektoru, što predstavlja važan dio europskog ruralnog stanovništva. Na najvažnijoj temeljnoj razini, ti radnici održavaju Europu, pružajući hranu što većem broju ljudi; s obzirom na predviđeni dugoročni rast potražnje za hranom, povezano s povećanjem nestašice hrane, pružanje veće samoodrživosti u europskom prehrambenom sustavu od iznimne je važnosti.

Poljoprivredni radnici svakodnevno se suočavaju s hidrogeološkom nestabilnošću, degradacijom zemljišta i erozijom tla, doprinose održivom gospodarenju šumama i proizvodnjom obnovljivih sirovina i energije i pomažu u održavanju lokalne biološke raznolikosti.

Ukratko, njihov je rad presudan za očuvanje i dugoročnu socijalnu, ekonomsku i ekološku održivost ruralnih područja i njihovih zajednica i čini okosnicu europskog prosperiteta, zdravlja i sigurnosti.

Pad ukupne zaposlenosti u poljoprivredi prečesto je donositeljima odluka u EU-u davao zavaravajući dojam o tom sektoru: broj radnika u europskoj poljoprivredi zapravo je godinama polako rastao, iako to nije uspjelo u potpunosti nadoknaditi pad u broju poljoprivrednika. Ipak, pažljiviji uvid u poljoprivredno tržište rada otkriva sve veću važnost poljoprivrednih radnika za stabilizaciju ruralnog zapošljavanja.

Poljoprivredni radnici pokazuju zapanjujuću predanost svojim poslovima tijekom pandemije Covid-19, izlažući se riziku od zaraze zbog čestog nedostatka učinkovitih mjera zdravstvene zaštite. Sada je vrijeme za pružanje dugoročnih rješenja za izazove s kojima se suočavaju, a ZPP mora pridonijeti poboljšanju njihovih uvjeta rada.

Situacija za radnike u europskoj poljoprivredi

Poljoprivredni sektor u Europi narušen je niskim prosječnim dohotkom u kombinaciji s dugim radnim vremenom; visokim udjelom ilegalnih i nesigurnih radnih uvjeta, posebno za radnike migrante i sezonske radnike iz EU-a i trećih zemalja; izrazito lošim uvjetima stanovanja, izuzetno visokom učestalosti nesreća na radu i bolesti – poljoprivreda je na prvom mjestu među europskim sektorima za nesreće i bolesti na radnom mjestu; i ima slabo sudjelovanje u programima obrazovanja i osposobljavanja. Zajedno, ovi čimbenici crtaju mračnu sliku s radnicima koji postaju plijenom raširenog iskorištavanja, uključujući i organizirane kriminalne skupine u poljoprivredi (tzv. gangmastere) i druge oblike modernog ropstva. Ova situacija potiče, a time ujedno i pogoršava, socijalni damping koji pogađa sve radnike u poljoprivrednom sektoru.

EFFAT-ovi zahtjevi u pogledu revizije ZPP-a nakon 2020.

§  Ukidanje subvencija ZPP-a za poslodavce koji ne poštuju prava radnika i ne poštuju primjenjive radne uvjete koji proizlaze iz relevantnih kolektivnih ugovora kao i EU i nacionalnog socijalnog i radnog prava i konvencija MOR-a

§  Obvezno osiguravanje programa obrazovanja i osposobljavanja za poljoprivredne radnike

§  Isplate poljoprivrednicima moraju uzeti u obzir razinu i kvalitetu zaposlenosti koja postoji na svakom poljoprivrednom gospodarstvu

§  U novo predloženom ograničavanju izravnih plaćanja, u kalkulaciju se moraju uzimati stvarni troškovi plaća i doprinosa za socijalno osiguranje

 

  1. Zaustavimo davanje potpora poslodavcima koji ne poštuju radnička prava i dostojanstvene uvjete rada koji su rezultat relevantnih kolektivnih ugovora, socijalnih zakona i zakona o radu

EFFAT poziva na socijalnu poljoprivrednu politiku koja daje europske subvencije samo onim gospodarstvima koja udovoljavaju važećim uvjetima rada i zapošljavanja i/ili obvezama poslodavaca koji proizlaze iz relevantnih kolektivnih ugovora i međunarodnog, EU i nacionalnog socijalnog i radnog prava. Usklađenost mora biti osigurana posebno u pogledu uvjeta za zapošljavanje, uvjeta rada, svijesti o uvjetima zaposlenja, naknada, radnog vremena, zaštite zdravlja i sigurnosti, ravnopravnosti spolova, slobodnog kretanja radnika, jednakog postupanja, raspoređivanja radnika, uvjeta za boravak državljana trećih zemalja, zaštite u slučaju prestanka radnog odnosa, rada preko agencija za privremeni rad, informiranja i savjetovanja radnika, zabrane dječjeg rada i zaštite mladih na radu, socijalne zaštite, pokrivenosti socijalnom sigurnošću i osposobljavanja.

Izuzimanje iz izravnih plaćanja poslodavaca koji ne poštuju primjenjive uvjete rada i zapošljavanja i obveze poslodavaca pomoglo bi u osiguravanju jednakih uvjeta u pogledu konkurencije. To je također u interesu svih poljoprivrednika koji ispunjavaju svoje obveze kao poslodavci. Više ne bi smjelo biti moguće da se novac europskih poreznih obveznika koristi za promicanje kršenja zakona i socijalnog dampinga.

Poslodavci bi uvijek trebali biti u mogućnosti pružiti dokaze o legalnoj praksi zapošljavanja i poštivanju primjenjivih radnih uvjeta koji proizlaze iz kolektivnih ugovora te socijalnog i radnog prava.

 

Ovaj postupak procjene mogao bi se provoditi u okviru Direktive (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima (koja će od 1. kolovoza 2022. ukinuti i zamijeniti Direktivu 91/533/EEZ):

Prema ovoj novoj Direktivi, od poslodavaca će se zatražiti da svojim radnicima u pisanom obliku dostave sve relevantne informacije koje se odnose na njihov radni odnos, uključujući, između ostalog, podatke o naknadi, mjesto rada, identitet strana u radnom odnosu, datum početka radnog odnosa, trajanje ugovora (ako je privremeni), opis zadataka, obrazac rada i prekovremeni rad. Nakon prijenosa Direktive, ove će informacije morati biti dostupne najkasnije sedam kalendarskih dana nakon prvog radnog dana (umjesto u roku od dva mjeseca prema Direktivi 91/533/EEZ).

Sredstva koja se uskraćuju poslodavcima kao rezultat ovog mehanizma unakrsne usklađenosti, mogu se umjesto toga koristiti u istoj regiji za druge ciljeve ZPP-a. EFFAT posebice vjeruje da bi deklarirani cilj promicanja zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući i bio-ekonomiju i održivo šumarstvo, trebao biti dodatno unaprijeđen u nadolazećoj reviziji.

  1. Obavezan pristup obuci i daljnjem obrazovanju za radnike (2. stup)

EFFAT poziva na uključivanje programa obrazovanja i osposobljavanja poljoprivrednih radnika u okvirne uvjete nacionalnih programa koji se provode u okviru drugog stupa ZPP-a.

Drugi stup ZPP-a omogućava državama članicama da financiraju programe obuke za ljude koji rade u sektoru poljoprivrede. U mnogim se zemljama ovo financiranje koristi za obuku poljoprivrednih radnika, omogućavajući im bolji rad, poboljšanje kvalitete njihovog rada i zaštitu okoliša. Slično tome, poboljšava se i zapošljivost radnika, jer radnici dobivaju vještine za bolje nošenje s najnovijim promjenama na svom radnom mjestu i u širem svijetu rada, na primjer s digitalizacijom koja ima sve veću ulogu. Na taj način, pružajući radnicima alate za širenje njihovih vještina, radnici su sposobniji i puno vjerojatnije će se po ljestvici karijere kretati naviše, stvarajući nove mogućnosti za novo zapošljavanje.

EFFAT stoga vjeruje da programe obrazovanja koje financira ZPP u državama članicama EU-a treba obavezno promovirati i učiniti dostupnima poljoprivrednim radnicima, kao i poslodavcima i drugim dionicima u sektoru.

Osim toga, EFFAT zahtijeva:

  • da se kod plaćanja poljoprivrednicima koje predlaže Komisija uzima u obzir ukupan broj zaposlenih radnika na svakom poljoprivrednom gospodarstvu, ukupan broj radnih sati i ukupan zbroj plaća i uplaćenih doprinosa (uključujući i za mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Izračun na temelju broja raspoloživih hektara nije dovoljan.
  • da su stvarni troškovi plaća i doprinosa za socijalno osiguranje uračunati u novo predloženo ograničenje izravnih plaćanja. Treba imati na umu da ovo ne bi trebalo predstavljati dodatnu birokratsku prepreku za poslodavce jer su im ti iznosi već poznati i mogu se dobiti u bilom kojem računovodstvenom sustavu bez dodatnih napora.