Search
Close this search box.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA KOESTLIN d.d.

Jučer, 28. listopada, potpisan je kolektivni ugovor za poduzeće Koestlin d.d. nakon duge dvije godine pregovora i 13 sastanaka pregovaračkih timova. Pregovori koji su uvelike bili uvjetovani korona krizom, na kraju su uspješno okončani.

Nakon više od 5 godina, ponovno je sklopljen kolektivni ugovor kojim su regulirana prava radnika i možemo reći kako na kraju svi mogu biti zadovoljni.

Pregovori su se vodili u turbulentnim vremenima koja su obilježili i lockdown, poremećaji na tržištu, dodatno smanjena kupovna moć građana, velika neizvjesnost oko budućnosti poslovanja tvrtki i još niz toga.

U takvom okruženju, svako poboljšanje materijalnih i drugih prava možemo smatrati uspjehom, a novi kolektivni ugovor za ovo poduzeće je zasigurno korak naprijed u odnosu na dosadašnja prava i zbog toga bi smo svi trebali biti zadovoljni.

Na kraju pregovora možemo reći kako je i poslodavac uvidio, kroz argumentiranu raspravu sa sindikalne strane, kako je potrebno učiniti sve što je moguće kako bi se prava poboljšala.

Navesti ćemo ovdje tek nekoliko, vjerojatno najvažnijih pomaka učinjenih po pitanju materijalnih prava. U Kolektivni je ugovor tako upisano pravo na prigodne nagrade i to na način da radnik na njih ima pravo, a ne da se kao do sada radnici pitaju hoće li ili ne biti isplaćene.

Ugovoreno je pravo i na dar u naravi za Uskrs.

Ugovoreni su neto dodaci na plaću za mjesece sa 176 i 184 radna sata.

Povećana je naknada za rad noću sa 20 % na 30%, naknada za prekovremeni rad sa 25% na 35 %.

Na novi način su regulirani iznosi koji radnici dobivaju s osnova putnih troškova i to na način da ubuduće radnici koji su udaljeni 10 i više kilometara od sjedišta poslodavca na ime putnih troškova dobivaju 32 kn po danu dolaska na posao, a ne da kao do sada svi dobivaju 27 kn. Ovaj iznos od 27 kn ostao je za sve one koji na posao putuju do 10 km.

Dogovoreno je i povećanje u odnosu na maksimalan broj dana godišnjeg odmora i to da je on u ovom trenutku 28 dana, a dogovoreni su i povećani dodatni dani godišnjeg odmora po nekim od kriterija.

Sve u svemu, kada se sve skupa sumira, sigurno je učinjen korak prema naprijed i postavljena je vrlo dobra i kvalitetna osnova za svake slijedeće pregovore kroz koje će, vjerujemo,  ovaj Kolektivni ugovor biti još bolji.

Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati sa 1. studenim ove godine.

Prema zajedničkom dogovoru, novi Kolektivni ugovor su potpisali predsjednik  Sindikata PPDIV-a Denis Paradiš i predsjednik SPIV-a Mladen Pracaić obzirom su predstavnici oba Sindikata činili zajednički pregovarački tim.

Potpisivanju novog Kolektivnog ugovora, osim članova pregovaračkih timova, prisustvovao je i predsjednik SSSH Mladen Novosel.

REGIONALNI URED
KOPRIVNICA - REGIJA III.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija)

DAVOR VRBEK
regionalni povjerenik

Trg kralja
Tomislava 13
48000 Koprivnica
tel. 048/647-040
fax. 048/221-304
mob. 099/271-8035
davor.vrbek@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA