Search
Close this search box.

Održane redovne sjednice Sindikata PPDIV-a

Kako bi se zaključila poslovna godina i predali potrebni financijski izvještaji neprofitne organizacije do kraja mjeseca, u utorak 22. veljače, u prostorijama Sindikata PPDIV-a održana je sjednica Financijskog odbora Sindikata PPDIV-a na kojoj je prezentirano izvješće o financijskom poslovanju Sindikata PPDIV-a za 2021. godinu. Financijski odbor jednoglasno je usvojio podneseno izvješće te ga proslijedio Glavnom odboru na raspravu i usvajanje.

Prije sjednice Glavnog odbora, u prostorijama Sindikata PPDIV-a u srijedu 23. veljače održana je sjednica Predsjedništva Sindikata PPDIV-a, uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Pored razmatranja financijskog izvještaja za proteklu godinu, Predsjedništvo je nakon rasprave zaključilo i jednoglasno donijelo Odluku kako se Programom rada Sindikata PPDIV-a za ovu godinu, planirani seminar za sindikalne povjerenike, radnička vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu, u ovom trenutku još ne može održati jer su uvjeti za organizaciju i održavanje još uvijek nepovoljni. Predsjedništvo je također zaključilo kako će se seminar održati čim se za to steknu sigurni uvjeti za zdravlje svih sudionika.

 

Pored prethodno navedenih tema, Predsjedništvo je informirano o tijeku pregovora za Zakon o radu u kojima punopravno sudjeluje naša kolegica Meri Marić a primljena je i informacija s nedavno održanog sastanka predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i predstavnika sindikata udruženih u Savez samostalnih sindikata Hrvatske glede pokretanja inicijative za sklapanje sektorskih granskih kolektivnih ugovora. O ovome smo nedavno izvijestiti na našim internetskim stranicama.

Online sjednica Glavnog odbora održana je u četvrtak 24. veljače, zbog velikog broja sudionika te nemogućnosti održavanja fizičke sjednice u našim službenim prostorijama. Glavni odbor je razmatrao, raspravljao i jednoglasno prihvatio podneseno financijsko izvješće Sindikata PPDIV-a za 2021. godinu.

Pored financijskih pitanja, Glavni je odbor ali i Predsjedništvo, razmatrao i odlučivao o dijelu nekretnina u vlasništvu Sindikata PPDIV-a.