Search
Close this search box.

ZAVRŠENI KOLEKTIVNI PREGOVORI U CROMARIS d.d. ZADAR

Kolektivni ugovori su najprihvatljiviji instrumenti reguliranja odnosa na tržištu rada, jer predstavljaju smisao i osnovu sindikalnog djelovanja. Za potpisati kolektivni ugovor u pojedinom poduzeću treba uložiti puno truda, znanja, potpore članstva te vještine pregovaračkog tima.

Sukladno partnerskim odnosima Sindikata PPDIV Hrvatske, Sindikalne podružnice CROMARIS d.d. Zadar i Uprave poduzeća CROMARIS d.d. Zadar, nakon dugih pregovora, 17. ožujka 2022. godine završeni su kolektivni pregovori za novi kolektivni ugovor.

Pregovori su se oduljili zbog kompleksnosti projekta evaluacije radnih mjesta i pripreme sistematizacije radnih mjesta, provođenja usporedbe plaća radnika s tržišnim pokazateljima te pripreme novog modela kompenzacija radnika, u sklopu kojeg su se detaljno analizirala materijalna prava radnika u odnosu na 2021. godinu. Cilj modela je osigurati veća zagarantirana materijalna prava radnika koja ne ovise o kompanijskim rezultatima, tj. veće plaće za SVE radnike u odnosu na prošlu godinu za isti broj radnih sati. Na ovaj način se želi radnicima kompenzirati povećani trošak života koji je sveprisutniji. Poslodavac će na godišnjoj razini nastaviti redovito provoditi analize plaća radnika i njihovo usklađenje s tržišnim kretanjima te radnim učinkom radnika.

Novim kolektivnim ugovorom dogovoren je niz pogodnosti za radnike: obveza isplate regresa, božićnice, uskrsnice te dara djeci do petnaeste godine starosti. Isto tako, uvećana je naknada za putni trošak za radnike koji nemaju osiguran prijevoz, tj. gdje nema javnog prijevoza (područje Istre). U odnosu na dosadašnjih 8.000 HRK, u sklopu kolektivnih pregovora uvećana je otpremnina za odlazak radnika u mirovinu, koja će ovisiti o godinama staža radnika kod poslodavca. Definirani su rasponi plaća za 11 platnih razreda, ovisno o složenosti radnog mjesta. Minimalna osnovna plaća u kompaniji je 5.000 HRK bruto, a za svaku razinu složenosti posla plaće i njihov raspon rastu. Ova plaća ne sadržava garantirane mjesečne dodatke na plaću propisane kolektivnim ugovorom, aktima poslodavca niti druge dodatke plaći (smjenski rad, prekovremeni rad, putni trošak i dr.). Osim složenosti posla, uzeti su u obzir i uvjeti u kojima radnici rade te je dogovoren mjesečni dodatak plaći prema uvjetima rada. Dodatno, dogovoren je i dodatak plaći za radni učinak, koji je fiksan i ne ovisi o rezultatima kompanije. Način izračuna plaće za radnike s ronilačkim dodatkom ostaje jednak dosadašnjem.

Prije potpisivanja čistopisa novog kolektivnog ugovora, poslodavac će pripremiti Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta (koji uključuje metodologiju evaluacije radnih mjesta, popis radnih mjesta, gradeova te uvjeta rada) te navedeno prezentirati Nadzornom odboru CROMARISA. Kao dio tehničke pripreme za implementaciju novog modela kompenzacija, poslodavac će održati prezentacije rukovoditeljima, distribuirati letke radnicima (s platnim listićima za ožujak) te radnicima dati na raspolaganje termine u kojima se s dodatnim upitima mogu javiti Ljudskim potencijalima. Planirana primjena kolektivnog ugovora je od 1. travnja 2022. godine.

Ovaj kolektivni ugovor pokazatelj je dobrog socijalnog dijaloga, partnerskih odnosa te međusobnog uvažavanja socijalnih partnera i poslodavca. Rezultat toga je povećanje materijalnih prava radnika, kao i usklađivanje procesa i internih politika društva s ciljem osiguranja konkurentnosti na tržištu rada, neophodnih za daljnju ekspanziju poslovanja.

REGIONALNI URED
SPLIT - REGIJA IV.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija).

karta-regija4-ppdiv

IVICA BLAŽEVIĆ
dopredsjednik –
regionalni povjerenik

Marmontova 1/2
21000 Split
tel. 021/345-295
fax. 021/314-125
mob. 099/271-8041
ivica.blazevic@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA