Search
Close this search box.

Preporuke za sigurnost i zdravlje na radu u sektoru

Poljoprivreda je jedan od najrizičnijih sektora za sigurnost i zdravlje na radu, s visokom razinom nesreća koje uključuju vozila, strojeve i stoku. Izloženost kemijskim pesticidima, vibracijama, buci i stresu, također predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje.

Nove tehnologije i digitalizacija radnih procesa donose određena poboljšanja u zaštiti na radu, ali mogu uzrokovati i nove opasnosti.

Kako bi uspješno primjenjivali mjere prevencije, preporučuje se vršiti kontinuiranu prilagodbu procjene rizika promjenjivim okolnostima rada u poljoprivredi, uzrokovanih utjecajem klimatskih promjena i drugih  trendova, uz uključenost radnika i socijalni dijalog.

O preporukama se detaljnije možete informirati na https://osha.europa.eu/en/publications/agriculture-and-forestry-sector-serious-osh-challenges.

Policy_brief_agriculture_forestry_HR_0

Zasigurno da ovaj dokument može biti poticaj za kontinuiranu edukaciju, daljnje snažnije djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, jačanje socijalnog dijaloga u području zaštite na radu na sektorskoj i na razini poduzeća, kvalitetnije upravljanje novim izazovima, te poduzimanje cjelovitih i učinkovitih mjera prevencije u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Vitomir Begović