Search
Close this search box.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U „SARDINI“ d.o.o. Postira  

U prostorijama tvornice „SARDINA“ d.o.o. u Postirama 09.05.2022. godine potpisan je novi kolektivni ugovor za „SARDINU“ d.o.o. Postira. Kolektivni ugovor potpisali su u ime Sindikata PPDIV sindikalne podružnice „SARDINA“ d.o.o. sindikalni povjerenik kolega Darko Cvitanić te predsjednik Uprave „SARDINA“ d.o.o. gospodin Mislav Bezmalinović.

Pregovori su trajali kratko, zbog međusobnog uvažavanja i nastavka tradicije socijalnog dijaloga a sve sa ciljem poboljšanja materijalnog standarda radnika. Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objave a njegove odredbe primjenjivat će se od 01.04.2022. godine.

Novim kolektivnim ugovorom dogovoreno je niz pogodnosti za radnike:

Povećana je bruto osnovica za 5% svim radnicima na koje se primjenjuje kolektivni ugovor. Posebnom odredbom kolektivnog ugovora definiran je način isplate plaća i naknade za godišnji odmor radnicima ribolovne flote.

Naime, plaća radnika na poslovima ulova ribe utvrđuje se i isplaćuje prema „ribarskim uzancama – običajima“, na način da se vrijednost ulovljene ribe (srdele, inćuna, miješane, tune) za dio koji pripada posadi broda, dijeli na članove posade broda prema udjelima koji su uobičajeni u ribarskoj floti.

Vrijednost ulovljene ribe izračunava se prema internim cijenama koje se utvrđuju na razini društva za svaku godinu, odnosno pred svaku ribolovnu sezonu.

Za vrijeme u kojem rade na poslovima hranjenja ribe, tegljenja, održavanja brodova, odnosno na drugim poslovima izvan ribolova, radnici ribarske flote primaju plaću u visini određenoj Kolektivnim ugovorom za vrstu poslova koje obavljaju.

Bez obzira na vrijednost ulovljene ribe, poslodavac je dužan radnicima ribolovne flote isplatiti plaću u minimalnom iznosu koji je propisima određen kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Kako se tijekom godine, s obzirom na ribolovnu sezonu, raspored mrakova i vremenske prilike, vrijednost ulova ne ostvaruje podjednako po mjesecima, pa radnici ribarske flote primaju nejednake mjesečne iznose plaća, naknada za korištenje godišnjeg odmora radnicima će se obračunati prema prosječnoj plaći ostvarenoj u prethodnoj godini.

Što se tiče prijevoza na posao i sa posla, dogovoreno je da radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza čije je prebivalište-boravište izvan mjesta rada. Tu se misli na radnike koji rade na uzgajalištu tune, orade i brancina u Milni na otoku Braču.

Ovaj kolektivni ugovor predstavlja kontinuitet i zadržavanje stečenih radničkih prava i povećanje nekih prava.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim novim kolektivnim ugovorom kao oblikom reguliranja prava, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

Ovim kolektivnim ugovorima radnici su dobili sigurnost, poslodavac jamstvo stabilnosti uvjeta privređivanja, a sindikat nastavak partnerskih odnosa.

REGIONALNI URED
SPLIT - REGIJA IV.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija).

karta-regija4-ppdiv

IVICA BLAŽEVIĆ
dopredsjednik –
regionalni povjerenik

Marmontova 1/2
21000 Split
tel. 021/345-295
fax. 021/314-125
mob. 099/271-8041
ivica.blazevic@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA