Search
Close this search box.

ODRŽANA EDUKACIJSKA RADIONICA MLADIH AKTIVISTA SA KOLEGAMA IZ SLOVENIJE

Prošlog vikenda, 1. i 2. srpnja, Sindikat PPDIV organizirao je edukativnu radionicu za naše mlade aktiviste koji su članovi Sekcije mladih na kojoj su im se pridružile i mlade slovenske kolege iz Sindikata KŽI sa kojim naš Sindikat uspješno surađuje više godina.

Osim razmjene iskustava oko načina vođenja, funkcioniranja i djelovanja sekcija mladih u ova dva Sindikata, kroz edukativnu radionicu mladi aktivisti su razmijenili i iskustva u problemima mladih radnika na tržištu rada i načinu njihova rješavanja, sindikalnoj organiziranosti među mladim članovima i načinima pridobivanja novih mladih članova, mogućnostima unapređenja položaja mladih radnika i načina kako to učiniti kroz kolektivno pregovaranje.

Edukaciji je iz Sindikata KŽI-a prisustvovalo četvero kolega koje je predvodila kolegica Tina Korpič, ujedno i voditeljica mladih aktivista.

Kroz tematske radionice, mlade iz ova dva Sindikata vodio je moderator Davor Vrbek, osoba koja je od strane predsjednika Paradiša zadužena za rad s mladim aktivistima koji su članovi Sekcije mladih.

Ovoga puta među našim kolegama bilo je puno novih mladih članova, obzirom je dobna granica 35 godina, pa se kroz ovih nekoliko godina funkcioniranja naše Sekcije, moralo krenuti u zanavljanje članova.

Raduje da postoji interes među mladim radnicima da postanu članovi našeg Sindikata, što je vidljivo i iz sudjelovanja naših mladih kolega čija će buduća zadaća biti osmišljavanje projekata kako bi nam se pridružilo što je moguće više novih članova.

Entuzijazam im ne nedostaje i iz njihova izlaganja bilo je vidljivo kako su spremni na tome dodatno poraditi.

Sudionicima edukativne radionice pridružio se nakratko i predsjednik Denis Paradiš, te je u svom uvodnom obraćanju između ostaloga govorio i o odlučnosti Sindikata PPDIV da podupre i mlade radnike imajući u vidu svu njihovu problematiku kako na tržištu rada tako i u radnim sredinama imajući u vidu turbulentna vremena kojima smo svjedoci.

Kolege iz Slovenije zahvalile su se na pozivu i moramo priznati kako su bili ugodno iznenađeni svime što smo u radu sa mladima do sada postigli, te će naša iskustva prenijeti i svojim kolegama u Sloveniji kako bi i njihov budući rad bio bolji i uspješniji.