Search
Close this search box.

Uspješno održan dugoočekivani seminar Sindikata PPDIV-a

Nakon tri godine prisilne pauze i brojnih ograničenja koje je sa sobom donio Covid-19, Sindikat PPDIV vratio se organizaciji redovnog seminara koji je održan od 27. do 29. listopada u dobro nam znanom Hotelu Medena kraj Trogira.

Bila je ovo lijepa druga prilika ove godine (nakon uspješno organiziranih sportskih susreta u svibnju), ponovno se susresti s brojnim dragim kolegama koje smo izvjesno vrijeme mogli vidjeti samo putem online platformi.

Brojke seminara govore same za sebe. Prisustvovalo je 185 članova Sindikata PPDIV-a iz 61 sindikalne podružnice koje su činili glavni i sindikalni povjerenici, predsjednici i članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, mladi aktivisti Sindikata PPDIV-a te zaposleni.

Nakon predstavljanja dnevnog reda rada seminara, uvodnu riječ podnio je predsjednik Sindikata PPDIV-a, Denis Paradiš koji se osvrnuo na glavne aktivnosti Sindikata PPDIV-a od Devetog kongresa održanog u prosincu 2021. godine do danas.

„Hrvatski radnik je najbolji radnik!“ nastavak je kongresne teme i dalje je aktualan naglasak na vrlo prisutan problem s kojim se susrećemo jer poslodavci više vrednuju stranog radnika u odnosu na domaćeg te ga u startu stavljaju u bolji položaj što nikako nije dobro i na što i dalje trebamo ukazivati.

Govorio je o skorašnjem početku integracija sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske; nastavku uspješnog kolektivnog pregovaranja kroz ovu 2022. godinu kroz koje smo sklopljene kolektivne ugovore znatno povećali razinu materijalnih prava naših članova i radnika u kompanijama u kojima PPDIV djeluje, unatoč različitim pristupima pojedinih poslodavaca i gospodarskom okruženju; dugoočekivanom početku pregovora za granski kolektivni ugovor; nastavku dobre i kvalitetne suradnje sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske, međunarodnim asocijacijama i sindikatima iz regije.

Osvrnuo se i na veću prisutnost Sindikata PPDIV-a u medijima gdje imamo priliku ukazati na brojne nepravilnosti i situacije u kojima se nalaze kompanije u kojima djelujemo.

Bolji i kvalitetniji sadržaj te novo vizualno oblikovanje krase naše sindikalno glasilo Osvit kao i ažurnija i preglednija internetska stranica te Facebook profil Sindikata PPDIV-a.

Kako je naglasio, rad s mladim aktivistima na kojemu se unazad nekoliko godina aktivno radi, nastaviti će se i dalje jer jednostavno trebamo mlade članove sindikata koji se žele uključiti i dati svoj doprinos osnaživanju sindikata.

Ugovaranje brojnih popusta i pogodnosti je također nešto na čemu se intenzivno radi gdje ugovaramo dodatne brojne pogodnosti za naše članove a u pripremi je i ustroj kase uzajamne pomoći koja će biti dostupna svim članovima Sindikata PPDIV-a.

O izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te Uredbi o visini minimalne plaće za 2023. godinu, govorio je voditelj ekonomskih poslova Sindikata PPDIV-a, Jasmin Kunjko.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, povećavaju se iznosi neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima dok se novom Uredbom utvrđuje visina minimalne plaće za 2023. godinu u bruto iznosu od 700 eura.

Stručna suradnica-pravnica, Meri Marić govorila je o dugo najavljivanim izmjenama Zakona o radu koje su ušle u saborsku proceduru 29. rujna. Izmijenjeni Zakon o radu trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Izmjene ZOR-a kojim je obuhvaćeno usklađivanje s EU direktivama (ravnoteža između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi te transparentnim i predvidivim radnim okolnostima), sastavni su dio Programa Vlade i uvrštene su u Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je izglasan na 12. sjednici Hrvatskoga sabora 21. listopada 2022. godine, između ostaloga, uvodi se mogućnost da članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora njime urede za sebe određena povoljnija materijalna prava; ograničava se mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme; detaljno se uređuje rad kod kuće; korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta; mijenja se način ugovaranja dodatnog (dopunskog) i probnog rada te se definira plaća i naknada plaće a po prvi puta se uređuje i rad putem digitalnih platformi.

Po prvi puta, seminarom je bilo predviđeno podnošenje izvješća o radu regionalnih povjerenika za proteklo razdoblje, tako da su kolege Dubravko Desović, Ante Krajina, Davor Vrbek i Ivica Blažević redom izvijestili o aktualnostima i zbivanjima sa svojih regija, što je svakako bilo zanimljivo i korisno čuti te je glasno pozdravljeno aplauzom.

Kolege regionalni povjerenici u svojim su se izlaganjima dotakli problema s kojima se suočavaju naši povjerenici u određenim poduzećima kao i utjecaja gospodarskog okruženja u protekle tri godine koje je uvelike otežalo i sindikalni rad.

Subota je donijela „aktualni sat“ i mogućnost postavljanja pitanja predsjedniku, voditeljima poslova i regionalnim povjerenicima pa je tako raspravom obuhvaćeno pitanje otpremnina i razlikovanje člana od nečlana sindikata koje donosi novi Zakon o radu; minimalnoj plaći; problemu uvoza radne snage,…

Na kraju slobodno možemo zaključiti kako je dvodnevni seminar protekao u pozitivnom duhu i vedrom raspoloženju, bilo je prilike čuti mnogo informacija o aktivnostima koje Sindikat PPDIV provodi ali i dobiti neophodne informacije o poreznim aktualnostima i podrobnija objašnjenja o novinama koje uskoro donosi ZOR.

Album fotografija sa seminara objavljen je na našem Facebook profilu.