Search
Close this search box.

STUH donio Deklaraciju o ujedinjavanju STUH-a i PPDIV-a

Baška Voda, 11.11.2022. – U tijeku je održavanje 12. kongresa Sindikata turizma i usluga Hrvatske na kojem je za predsjednika jednoglasno izabran kolega Eduard Andrić.

Kongresu prisustvuju predsjednik Sindikata PPDIV-a, Denis Paradiš i dopredsjednik Ivica Blažević.

Kongres je danas donio vrlo važnu odluku koja je na tragu našeg kongresnog opredjeljenja i usvojene Programske platforme Sindikata PPDIV-a za razdoblje od 2021. do 2026. godine, koja je utvrđena kao Program rada Sindikata PPDIV-a za sljedeće petogodišnje razdoblje a kojom je najavljena reorganizacija Sindikata PPDIV-a kroz povezivanje sa sindikatima koji su našem sindikatu bliski i srodni.

Naime, na Devetom kongresu održanom 2. prosinca 2021. godine, prepoznato je okrupnjivanje na sindikalnoj sceni kao važan faktor napredovanja i kreiranja gospodarskih i socijalnih kretanja u društvu. Tom prilikom je prihvaćeno da okrupnjivanje ne ovisi samo o nama, no da je na nama da iniciramo promjene na sindikalnoj sceni te budemo pokretač integracijskih procesa.

Predsjedništvo Sindikata PPDIV-a dana 21.07.2022. godine, uz podršku Glavnog odbora, donijelo je Odluku o integraciji dvaju srodnih i bliskih sindikata i to našeg Sindikata PPDIV-a i Sindikata turizma i usluga Hrvatske i imenovalo članove svoje radne skupine.

Nastavno je STUH na svojoj sjednici Predsjedništva održanoj 28.10.2022. godine, podržalo Odluku o integraciji dvaju sindikata dok je danas, na 12. kongresu STUH-a, usvojena Rezolucija o ujedinjavanju Sindikata turizma i usluga Hrvatske i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske.

Predsjedništvo STUH-a dobilo je odobrenje za formiranje radne skupine za koordiniranje daljnjih aktivnosti oko pripreme integracije navedenih sindikata.

Kako su sve potrebne odluke donesene, imenovane radne skupine sastati će se početkom 2023. godine i utvrditi tijek potrebnih aktivnosti.