Search
Close this search box.

Završeni pregovori u Hrvatskim vodama

Zagreb, 5. prosinca 2022. – U petak su, u prostorijama Hrvatskih voda, uspješno završeni kolektivni pregovori oko sklapanja Drugog dodatka Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda.

Pregovori su bili sve samo ne jednostavni, a stav pregovaračkog tima poslodavca je bio takav da su sindikalne zahtjeve smatrali nerealnima, da ih je previše i da se o njima ne može pregovarati, pa sve do stava kako oni ne žele potpisati kolektivni ugovor temeljen na sindikalnim zahtjevima.

Zbog toga je u nekoliko navrata traženo da se održe sastanci i sa ministrom i sa generalnim direktorom kako bismo istaknuli važnost postizanja dogovora i nastavak primjene kolektivnog ugovora, ali i iz razloga da na jednoj višoj razini upoznamo odgovorne osobe sa zahtjevima i pojasnimo naša stajališta obzirom na potrebu podizanja materijalnih prava radnika Hrvatskih voda.

Sve to je na kraju urodilo plodom i postignut je dogovor oko niza sindikalnih zahtjeva. Sve ono što nije dogovoreno u ovom krugu pregovora, ostaje za daljnje razgovore i dogovore tijekom slijedećeg kruga pregovora.

U ovom krugu pregovora dogovoreno je povećanje osnovne plaće i bruto dodatka, podignuti su iznosi jubilarne nagrade, postignut je dogovor oko visine otpremnine prilikom odlaska u mirovinu koji će sada iznositi tri posljednje bruto plaće, promijenjen je način isplate putnog troška koji će se sad isplaćivati do 15.-og u mjesecu svih dvanaest mjeseci u godini jer to do sada nije bio slučaj.

Dogovoreni su dodatni dani godišnjeg odmora ali i plaćenog dopusta za pojedine kategorije, te su povećani iznosi pomoći za slučaj smrti bračnog druga, djeteta i roditelja radnika, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu, kao i pomoći za smrt radnika.

Jednako tako dogovoreno je da će oba roditelja imati pravo na pomoć u slučaju  rođenja, odnosno posvojenja djeteta u jednokratnom iznosu u visini maksimalno neoporezivog iznosa potpore za novorođeno dijete koji je određen posebnim propisima. Povećan je iznos pomoći za kupnju medicinskih pomagala, lijekova, bolničkog liječenja i u drugim sličnim slučajevima, kao i novčana potpora djeci poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog radnika poslodavca i to na način da će sada ovo pravo ostvariti dijete od predškolske dobi, sve dok se dijete redovito školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršetka 26. godine života.

Kolektivni ugovor vrijediti će do 31. prosinca 2027. godine, a pregovarački timovi usuglasili su se kako će pregovore o visini osnovne plaće za 2024. godinu, započeti najkasnije u rujnu slijedeće godine.

Ostalo je i niz otvorenih pitanja čija je potreba rješavanja zapisnički konstatirana, pa će se aktivnosti po tom pitanju vrlo brzo nastaviti kroz sastanke s najodgovornijim ljudima unutar Hrvatskih voda.

Na kraju sa postignutim možemo biti zadovoljni jer je došlo do daljnjeg poboljšanja materijalnih prava.

Sam čin potpisivanja Drugog dodatka Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda očekuje se u nekoliko narednih dana.