Search
Close this search box.

Održan sastanak glavnih sindikalnih povjerenika Hrvatskih voda

U prostorijama Sindikata PPDIV-a jučer, 2. veljače 2023., održan je sastanak glavnih sindikalnih povjerenika koji dolaze iz naših sindikalnih podružnica unutar Hrvatskih voda.

Prisutni glavni sindikalni povjerenici na sastanku su dobili informacije o cijelom tijeku kolektivnih pregovora koji su rezultirali potpisivanjem Drugog dodatka Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda, koji je potpisan krajem prošle godine.

Ujedno su razmijenjene informacije o reakcijama članova i radnika vezano na postignut dogovor i unapređenja materijalnih i drugih prava koja su dogovorena. Prema izrečenom od strane naših povjerenika, koji su neposrednom komunikacijom prema našim članovima prenijeli dogovorena unapređenja, reakcije su pozitivne.

Vezano uz ovu temu, ono što je pred nama je kontinuirano održavanje sastanaka s poslodavcem kako bi se radilo na rješavanju problematike koja nije nužno vezana uz Kolektivni ugovor, a o čemu smo dodatna saznanja dobili tijekom samih pregovora. Dosta je tu još stvari koje je potrebno riješiti, a sve to odvijati će se u periodu pred nama.

Sastanak je ujedno iskorišten i kako bi se međusobno informirali o nagodbama vezanima uz isplatu putnog troška koje poslodavac ima namjeru sklopiti sa radnicima kako bi izbjegao dodatne tužbe s osnova neisplate troškova prijevoza. Naime, sve sudske sporove koji su pokrenuti od strane naših članova kroz besplatnu pravnu pomoć Sindikata PPDIV-a, poslodavac je izgubio. To ga je natjeralo, da bi moguće izbjegao buduće troškove, da radnicima ponudi nagodbu kojom su obuhvaćene tri godine u kojima poslodavac nije svih dvanaest mjeseci isplaćivao naknadu putnog troška radnicima. Priča oko nagodbe pojavila se još za vrijeme vođenja pregovora gdje je poslodavac dao informaciju o tome.

Stav Sindikata PPDIV-a onda i sada bio je da bi nagodba trebala uključivati svih pet godina u kojima materijalno pravo radnika ne zastarijeva i da nagodbom moraju biti obuhvaćeni i radnici koji su u sporu jer će poslodavac ionako spor izgubiti. No, poslodavac se nije odlučio na taj pristup, a i sam pristup u postupku ponudi nagodbi, koliko smo čuli, nije za sve radnike jednak. Raspravljajući o ovoj temi, prisutni povjerenici su kroz svoja pitanja dobili sva pojašnjenja, od strane pravne službe Sindikata PPDIV-a, o onome što poslodavac radi, a što je moguće iščitati iz dokumentacije vezane uz nagodbe koji smo do sada mogli vidjeti.

Vjerujući kako će se pojaviti puno upita od strane naših članova vezano uz navedeni postupak, dogovoreno je da ukoliko oni sami neće moći odgovoriti na neke od pitanja, svakako kontaktiraju našu pravnu službu kako bi dobili odgovor za naše članove ili da člana direktno upute na nas. Na ovaj ćemo način postići punu informiranost naših članova o cijeloj situaciji i mogućim postupcima koji bi iz nje trebali proizaći.

Tama sastanka bio je i dogovor oko daljnjih aktivnosti. Tako je dogovoreno da će se vrlo brzo ponovno održati sastanak glavnih povjerenika obzirom je, temeljem zaključaka sa posljednje održanog sastanka pregovaračkih timova u postupku kolektivnog pregovaranja, dogovoren rok za dostavu određenih dokumenata od strane poslodavca vezano uz daljnje rješavanje otvorenih pitanja, a koji istječe ovih dana. Nakon što zaprimimo tražene podatke, dogovoriti će se teme i termin sastanka koji će iza toga uslijediti sa poslodavcem.

Kako je jučer održan i sastanak Koordinacije za kolektivno pregovaranje SSSH kojem je prisustvovao i predsjednik Denis Paradiš sa suradnicima, po povratku sa sastanka, okupljenim povjerenicima dao je niz informacija vezanih uz teme sastanka Koordinacije SSSH, a o kojima se na sastanku Koordinacije raspravljalo. Glavne teme bile su izmjene Zakona o radu, ugovori na neodređeno vrijeme, situacija oko dijela izmjena Zakona o radu koji se tiče razdvajanja člana od nečlana sindikata, te sklapanje granskih kolektivnih ugovora.

Sve informacije koje su naši glavni sindikalni povjerenici dobili na sastanku, narednih će dana komunicirati prema članovima u svojim podružnicama, a sve u svrhu detaljnog informiranja članova o svim aktivnostima koje se provode u Sindikatu.

 

Davor Vrbek