Search
Close this search box.

Uspješno završeni pregovori u prehrambenim kompanijama Fortenova grupe

Kolektivni pregovori oko novih dodataka kolektivnom ugovoru za četiri kompanije iz djelatnosti prehrane unutar Fortenova grupe, uspješno su završeni.

Sindikat PPDIV je još u desetom mjesecu prošle godine podnio inicijative za izmjenama dodataka te zajednički, sa stranom poslodavca, krenuo u pregovore u studenome 2022. godine.

Održano je nekoliko sastanaka krajem godine na kojima se nismo uspjeli dogovoriti oko svi bitnih zahtjeva pa su tako pregovori nastavljeni i ove godine te smo nakon dva, tri sastanka pregovaračkih odbora ove godine, zaključili dogovore u kompanijama iz prehrambenog sektora i to redom u Agrolaguni iz Poreča, Zvijezdi i Jamnici iz Zagreba te u PIK Vrbovcu.

Dogovoreno je kako će se novi dodatci sklopiti na godinu dana s primjenom od 1. travnja, izuzev PIK Vrbovca, koji kreće u primjenu već sa prvim danom ožujka iz razloga što je u PIK-u povećana i osnovica plaće za novih 12,4%.

Nakon višemjesečnih pregovora, možemo biti svi zadovoljni jer smo uspjeli poboljšati materijalna prava naših članova u dijelu neoporezivih primanja kod sve četiri kompanije i to na način da smo podigli iznos Regresa za korištenje godišnjeg odmora na 230 eura, iznos Božićnice isto na 230 eura, Uskrsnice koja će biti vrlo brzo podijeljena u iznosu od 120 eura, naknadu za topli obrok na maksimalno neoporezivi iznos od 66,36 eura mjesečno te dar djeci povodom božićnih blagdana sa 600 kn na 100 eura, odnosno ovisno o mogućnostima kompanija da to bude i 120 eura.

Također je dogovoreno da će se o povećanjima plaće za Agrolagunu i Zvijezdu voditi pregovori na jesen, za Jamnicu će se nastaviti razgovori sa Radničkim vijećem oko povećanja i vrednovanja pojedinih radnih mjesta odmah, kao i već ranije spomenuta plaća u PIK-u Vrbovec koja kreće u primjenu već ovog mjeseca.

Uz navedene promjene valja još istaknuti kako je i u Zvijezdi nakon analize troškova prijevoza, dogovoreno da se sadašnji limit od 900 kn podigne na 200 eura.

Sindikat PPDIV je i ovog puta, kroz pregovore, pokazao da može i zna kako podijeliti uloge i ostvariti ciljeve koji su stavljeni pred nas.