Search
Close this search box.

Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu u europskoj poljoprivredi

Europski socijalni partneri u poljoprivredi EFFAT i GEOPA-COPA, koji zastupaju interese radnika i poslodavaca u sektoru, složni su po pitanju potrebe zajedničkog rada na ratifikaciji ILO Konvencije 184 o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi u svim članicama EU.

Usvojen 2001., C184 uključuje niz osnovnih odredbi koje usmjeravaju nacionalna tijela o tome kako poboljšati zdravlje i sigurnost na radu u ovom rizičnom sektoru.

Međutim, do danas je samo 7 europskih država članica (Švedska, Portugal, Slovačka, Belgija, Luksemburg, Francuska, Finska) ratificiralo konvenciju, a Njemačka planira dovršiti proces tijekom ovog zakonodavnog mandata.

EFFAT čvrsto vjeruje da bi se svaka država članica EU-a trebala pozabaviti i podržati zaštitu zdravlja i sigurnosti poljoprivrednih radnika u svakom aspektu koji se odnosi na posao u sektoru.

Nacionalne vlasti osigurat će da svi radnici u sektoru imaju jednako postupanje, dostojne uvjete rada i zapošljavanja uz punu sigurnost, te da im budu zadovoljena temeljna socijalna prava.

Tijekom sastanka socijalnog dijaloga, EFFAT je također iskoristio priliku kako bi još jednom skrenuo pozornost na posebne potrebe migranata – sezonskih poljoprivrednih radnika.

Izjava koju donosimo u nastavku, također naglašava ključnu ulogu koju socijalni dijalog igra u jamčenju poštenih i održivih uvjeta rada u europskoj poljoprivredi.

Stoga socijalni partneri ponavljaju svoj poziv europskim i nacionalnim vlastima da odlučno podrže operativne i financijske sposobnosti socijalnih partnera i promicanje socijalnog dijaloga u sektoru.

 

Godine 2001. Međunarodna organizacija rada predstavila je Konvenciju 184 za “Sporazum o sigurnosti i zdravlju na radu u poljoprivredi”.

Konvencija je međunarodni sporazum razvijen uz sudjelovanje socijalnih partnera u poljoprivredi. To je važan instrument koji uvodi skup osnovnih odredbi koje usmjeravaju nacionalna tijela o tome kako poboljšati zdravlje i sigurnost na radu u ovom rizičnom sektoru.

Do danas je samo 7 europskih država članica ratificiralo konvenciju.

Socijalni partneri poljoprivrede u Europi – EFFAT za radnike i GEOPA za poslodavce – snažno su posvećeni sigurnosti, zdravlju i dobrobiti radnika u sektoru.

Kao rezultat našeg obećanja, 2022. pokrenuli smo mrežni interaktivni alat za samoprocjenu (OiRA) u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).

Alat OiRA omogućuje tvrtkama i malim poljoprivrednicima provođenje procjene rizika i dobivanje podrške za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi.

Danas pozivamo nacionalne vlasti i socijalne partnere da zajedno rade na ratifikaciji Konvencije u svim državama članicama EU.

Kako bismo to podržali, apeliramo na nadležna europska tijela da promiču i podrže ratifikaciju među državama članicama.

Konačno, socijalni dijalog kontinuirano se pokazao kao najučinkovitiji alat za jamčenje pravednih i održivih uvjeta rada u europskoj poljoprivredi.

Stoga pozivamo europske i nacionalne vlasti da odlučno podrže operativnu i financijsku sposobnost socijalnih partnera i promicanje socijalnog dijaloga u sektoru.