Search
Close this search box.

U prostorijama Sindikata PPDIV-a održan je sastanak glavnih sindikalnih povjerenika podružnica Hrvatskih voda ususret predstojećim kolektivnim pregovorima koji bi trebali započeti tijekom rujna mjeseca, sukladno Drugom Dodatku Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih voda.

Raspravljajući o ovoj temi, zajednički je stav kako fokus pregovora i ovoga puta mora biti povećanje materijalnih prava sa posebnim naglaskom na povećanje plaće. No, isto tako, kao jedan od velikih problema je i neusklađenost plaća sukladno stupnju složenosti poslova i odgovornostima koja iz toga proizlaze. Slijedom toga, dogovoreno je da je sa poslodavcem potrebno otvoriti i ovu temu kako bi se te nepravilnosti ispravile, ali je isto tako potrebno otvoriti razgovore i o temi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, kao i temu dežurstava. Kako je poslodavac u međuvremenu dostavio popis radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, uvidom u isti utvrđeno je kako je nepotpun. Što se tiče uređenja dežurstava, u ovom trenutku poslodavac još nije dostavio Odluku o dežurstvima, pa će biti potrebno otvoriti i ovu temu.

Slijedom toga, paralelno sa pregovorima, uputiti će se zahtjev za organiziranjem sastanka sa poslodavcem kako bi se pristupilo rješavanju otvorenih pitanja, a o dijelu će se razgovarati i tijekom kolektivnih pregovora.

Tema sastanka bili su i problemi radnika zaposlenih u hidrotehničkim objektima obzirom na njihove specifičnosti u obavljanju svakodnevnih poslova. Vodeći se činjenicom kako je potrebno na jedan kvalitetniji način pristupiti rješavanju problema članova koji dolaze iz ovog dijela, zaključeno je i dogovoreno kako je najbolji put za to preraspoređivanje članova u sindikalne podružnice Hrvatskih voda. Na ovakav način, ne samo da bismo svi zajedno bili učinkovitiji, između ostalog, i iz razloga što bi ovakvim pristupom stvorili jednu „lepezu“ djelovanja prema poslodavcu iz svih smjerova, obzirom bi problematika iz ovog segmenta postala problematika članova iz svih podružnica, pa se poslodavac ne bi mogao praviti da problem ne postoji i da ga nije potrebno rješavati.

Ovo će zahtijevati i određene promjene unutar postojećih podružnica koje će se u narednom periodu učiniti, a sve kako bi kolege koji dolaze iz organizacijske cjeline hidrotehnički objekti bili još više zastupljeni u radu povjereništava podružnica čiji će sastavni dio biti. Na tu temu je upućen i dopis članovima kako bi im se cijela situacija dodatno pojasnila i obrazložila, a što će im stići na kućne adrese.

Vrlo brzo održati će se novi sastanak, obzirom je dogovoreno da će povjerenici najkasnije do 21.08.2023. godine dostaviti svoje prijedloge zahtjeva koji će biti predmet kolektivnog pregovaranja, a koje će iskomunicirati sa članovima unutar svojih podružnica.

Nakon što svi prijedlozi zahtjeva pristignu, na predmetnom sastanku će se usuglasiti tekst prijedloga zahtjeva koji će se uputiti poslodavcu, te dogovoriti sastav pregovaračkog tima Sindikata PPDIV-a.

 

Davor Vrbek