Search
Close this search box.

BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI SINDIKATA PPDIV-a

Blagajna uzajamne pomoći Sindikata PPDIV-a

Odlukom Glavnog odbora Sindikata PPDIV-a iz prosinca 2023. godine, donesen je Pravilnik o poslovanju blagajne uzajamne pomoći Sindikata PPDIV-a koji je stupio na snagu s prvim danom ove godine.

Članovi Sindikata PPDIV-a mogu biti članovi Blagajne uzajamne pomoći Sindikata PPDIV-a.

Blagajna uzajamne pomoći se utemeljuje sa svrhom unapređenja sindikalnog rada Sindikata PPDIV-a i poboljšanja materijalno-socijalnog položaja članova Sindikata.

Blagajna uzajamne pomoći djeluje na načelima uzajamnosti i solidarnosti članova Sindikata PPDIV-a koji ujedno žele biti i članovi BUP-a, putem njihovog međusobnog financijskog pomaganja kroz dobrovoljnu štednju i davanje pozajmica.

Članstvo u BUP-u je dobrovoljno i članom BUP-a može postati svaki zaposleni član Sindikata PPDIV-a, koji potpiše pristupnicu BUP-u.

Pozivamo članove Sindikata PPDIV-a da se obrate svojim sindikalnim povjerenicima za sve potrebne informacije o pristupanju BUP-u Sindikata PPDIV-a.