Search
Close this search box.

Potpisane Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Hrvatske duhane d.d.

Dana 12.02.2024. godine u Virovitici su potpisane Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Hrvatske duhane d.d.

Ispred Sindikata PPDIV-a, ove Izmjene i dopune potpisao je sindikalni povjerenik Igor Boljevčan, dok su, s poslodavčeve strane, iste potpisale predsjednica Uprave, gospođa Aleksandra Grigić i prokuristica, gospođa Dejana Lukačić Kutija.

Novim Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora dogovoreno je da se minimalna plaća radnika određuje u iznosu određenom Uredbom o visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Dogovoren je niz pogodnosti za radnike: povećanje dodataka na plaću za rad noću sa 35% na 50%, za rad u drugoj smjeni dogovoreno je povećanje od 15%, povećan je iznos troškova prehrane, regres, poklon za dijete do 15 godina sa 50 eura na 100 eura i božićnica u visini od najmanje 300 eura.

Pregovori su trajali kratko, zbog međusobnog uvažavanja i nastavka tradicije socijalnog dijaloga a sve sa ciljem poboljšanja materijalnog standarda radnika.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora stupaju na snagu 1. ožujka 2024. godine.

REGIONALNI URED
OSIJEK - REGIJA II.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)

karta-regija2-ppdiv
Kristijan Mak

KRISTIJAN MAK
područni povjerenik

Trg Ante Starčevića 10/2
31000 Osijek
tel. 031/209-506
fax. 031/209-504
mob. 099/2095-350
kristijan.mak@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA