Search
Close this search box.

Predstavnici Sindikata PPDIV-a na sastanku u Ministarstvu gospodarstva

Danas je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Sindikata PPDIV-a, resorni ministar, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora te generalni direktor Hrvatskih voda.

Do sastanka je došlo nakon inicijative koju je uputio Sindikat PPDIV kako bi se razgovaralo o otvorenim pitanjima kojih smo se dotaknuli i tijekom posljednjeg sastanka kada je došlo do dogovora o potpisivanju Dodatka Kolektivnom ugovoru u siječnju mjesecu.

Tema sastanka bila je problematika u Hrvatskim vodama, procesi koje provodi poslodavac i situacija u drugim vodnogospodarskim poduzećima koji, temeljem poslovnih ugovora, obavljaju poslove za Hrvatske vode, a ne isplaćuju plaću ili je ne isplaćuju na vrijeme, ne poštuju kolektivne ugovore kao ni druge akte poduzeća kojima su regulirana prava radnika.

Razgovarajući o situaciji u Hrvatskim vodama, predstavnici Sindikata PPDIV-a upoznali su resornog ministra sa situacijom oko donošenja novog Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i navodnom donošenju nove Sistematizacije radnih mjesta koja nije prošla zakonom propisanu proceduru, a temeljem koje su se izdali novi ugovori o radu radnicima što je izazvalo val nezadovoljstva i pritužbi koje svakodnevno zaprimamo u središnjicu, kao i prigovore koje radnici šalju svojim nadređenima gdje iskazuju nezadovoljstvo ponuđenim, ali i svu nelogičnost određivanja novih koeficijenata.

Generalni direktor izvijestio nas je kako je dat nalog da se izvrši revizija ugovora o radu gdje je za dio već izvršeno revidiranje dok za ostale ugovore, revizija ide dalje i voditelji su dobili u zadatak da dostave sve svoje prijedloge koji idu u smjeru potrebe za dodatnim revidiranjem već izdanih ugovora o radu.

Prisutne smo upoznali i sa nedavnom situacijom gdje je utvrđeno da se po pojedinim VGO-ima ne isplaćuje naknada za bolovanje na propisan način i gdje je i od strane poslodavca, a nakon naših upita i upozorenja na isto, utvrđeno nejednako postupanje. Za rješavanje ovoga problema, kako smo na sastanku istaknuli, potrebno je samo malo više kvalitetne komunikacije između pojedinih službi. Od strane generalnog direktora dobili smo potvrdu kako će se sve to iskomunicirati i kako će se postupiti na način kako je to propisano Kolektivnim ugovorom, a za što je objašnjenje dao i voditelj pravnih poslova poduzeća Hrvatske vode.

Na samom kraju sastanka, potvrđen je nastavak kolektivnih pregovora, temeljem zaključaka i dogovora sa posljednjeg sastanka, koji će započeti 01. 03. 2024. i biti završeni najkasnije do 01. 06. 2024. godine.

Ususret nastavku pregovora, tijekom sljedećeg tjedna, održat će se sastanak glavnih sindikalnih povjerenika podružnica Hrvatskih voda na kojem će se razgovarati o zahtjevima, donijeti odluka o pregovaračkom odboru te će ih se detaljno izvijestiti o razgovorima na današnjem sastanku.

Inicijativa, kao i prijedlog teksta Protokola biti će prema poslodavcu upućeni do kraja ovog tjedna, a mogući prvi sastanak pregovaračkih timova očekujemo krajem sljedećeg tjedna ili najkasnije početkom tjedna od 11. do 15. 03. 2024. godine, nakon što se održi sastanak glavnih sindikalnih povjerenika.

 

Davor Vrbek