Search
Close this search box.

Održane redovne sjednice Sindikata PPDIV-a

Jučer, 28. veljače, održane su redovite sjednice Sindikata PPDIV-a, shodno Programu rada za ovu godinu pa su tako redom održane sjednice Financijskog odbora, Predsjedništva i Glavnog odbora.

Uvodne riječi na svim je sjednicama podnio predsjednik Denis Paradiš informirajući nazočne o svim aktivnostima koje smo provodili od prosinca do danas.

Financijski je odbor analizirao financijsko poslovanje Sindikata PPDIV-a za 2023. godinu o čemu su raspravljali i članovi Predsjedništva dok je naposlijetku, Glavni odbor usvojio prezentirano izvješće o rezultatima financijskog poslovanja, kako centrale tako i sindikalnih podružnica.

Predsjedništvo je, u okviru svojih ovlasti, donijelo odluku o promjeni nastaloj u statusu jedne od podružnica te aktivnostima na međunarodnom planu u razdoblju pred nama.

Tako nas očekuje organizacija koja je već u punom zamahu i domaćinstvo sastanka Regionalnog vijeća sindikata jugoistočne Europe pri EFFAT-u koji će se održati u Zagrebu 21. i 22. ožujka, obzirom PPDIV predsjeda radom Vijeća kroz ovu godinu.

Predstavnici Sindikata PPDIV-a sudjelovati će na EFFAT-ovoj Glavnoj skupštini prehrane i završnoj konferenciji projekta u mesnoj industriji 15. i 16. travnja u Berlinu, dok nas u svibnju očekuje studijski posjet kolega iz danskog sindikata prehrane koji su iskazali interes za posjetom našem sindikatu i obilaskom dviju naših tvornica.

Naše dvije predstavnice mladih članova, sudjelovale su u radu EFFAT/ETUI radionice za mlade aktiviste održane od 21. do 23. veljače u Portugalu, o čemu uskoro objavljujemo izvješće.

Naposlijetku najavljujemo održavanje prvog ovogodišnjeg seminara od 11. do 13. travnja u Hotelu Medena za naše sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i predstavnike mladih aktivista.

Pripreme za 23. sportske susrete Sindikata PPDIV-a također su već u tijeku a Predsjedništvo je imenovalo članove Organizacijskog odbora za pripremu, provedbu i samu organizaciju ovogodišnjih susreta koji nas očekuju od 23. do 26. svibnja u Rovinju.

Pozive i za seminar i za sportske susrete upućujemo našim povjerenicima u narednim danima.