Search
Close this search box.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U VODOPRIVREDI SPLIT – SOLIN

Zbog zakonskih obveza usklađivanja kolektivnog ugovora prema Zakonu o minimalnoj plaći te izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 01.01.2024. god., na inicijativu Sindikata PPDIV Hrvatske, pokrenut je postupak za izradu novog Kolektivnog ugovora u Vodoprivredi Split d.d.

Nakon kratkih pregovora, pregovarački timovi dogovorili su konačan tekst novog Kolektivnog ugovora koji je potpisan 13.3.2024. god. u prostorijama Vodoprivrede Split d.d.

U ime Sindikata PPDIV Hrvatske, sindikalne podružnice Vodoprivrede Split d.d., Kolektivni ugovor potpisao je sindikalni povjerenik, kolega Miro Gilić Kuko, a u ime Uprave, direktor mr. Predrag Zekić, prof.

Potpisu su bili nazočni i članovi pregovaračkog tima Sindikata PPDIV: kolega Dinko Pavišić-Čović, regionalni povjerenik-dopredsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske, Ivica Blažević te voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova Vodoprivrede d.d. Split, gospođa Ana Ževrnja.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća, naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmori i dopusti, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, povjerenika za zaštitu na radu.

Ovim Kolektivnim ugovorom, ugovorena je najniža bruto osnovica za izračun plaće u iznosu od 920 eura. Novim Kolektivnim ugovorom povećana je bruto osnovica za sve radnike u iznosu od 13 – 17%. Dogovoreno je da će poslodavac isplatiti prigodnu nagradu povodom uskrsnih blagdana, regres za godišnji odmor, božićnicu, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, dar djetetu u maksimalnom iznosu, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. Radniku i njegovoj obitelji, isplatiti će se jednokratna godišnja novčana potpora u visini neoporezivog dijela, prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak, u slijedećim slučajevima: rođenje djeteta 1.000,00 eura neto, privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) u neprekidnom trajanju od najmanje 90 (devedeset) dana, smrti radnika, smrti supružnika, djeteta i roditelja, nastupanja teške invalidnosti radnika i drugim izvanrednim situacijama. U slučaju da radnik izgubi život, poslodavac snosi sve troškove pogreba radnika, sukladno mjesnim običajima.

Bitno je naglasiti da je ovim Kolektivnim ugovorom, radnicima povećan raspon koeficijenata te povećana maksimalna materijalna prava radnika, sukladno izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak. Ugovoreno je da radnik koji ostvaruje rezultate rada veće od prosječnih, odnosno uobičajenih, osnovna plaća se može povećati u rasponu od +1% do +50%. Dogovoren je stalni mjesečni dodatak na plaću koji je jednak za sve radnike i to u bruto iznosu od 100 eura, a isti se obračunava samo za dane provedene na redovnom radu u tom mjesecu. Učenicima i studentima, za vrijeme prakse, pripada nagrada u visini od 200,00 eura. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 01.01.2024. god.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim novim Kolektivnim ugovorom kao oblikom reguliranja prava te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi, na taj način, omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

 

 

REGIONALNI URED
SPLIT - REGIJA IV.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija).

karta-regija4-ppdiv

IVICA BLAŽEVIĆ
dopredsjednik –
regionalni povjerenik

Marmontova 1/2
21000 Split
tel. 021/345-295
fax. 021/314-125
mob. 099/271-8041
ivica.blazevic@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA