Search
Close this search box.

S radom je počeo redoviti seminar Sindikata PPDIV-a

U tijeku je održavanje dvodnevnog redovnog seminara Sindikata PPDIV-a na kojem se okupilo 180 članova Sindikata PPDIV-a iz sastava glavnih i sindikalnih povjerenika, predsjednika i članova radničkih vijeća, povjerenika radnika na zaštitu na radu i nekoliko predstavnika mladih aktivista.

S nama je danas i nekolicina novoizabranih osoba ovlaštenih za zastupanje sindikalnih podružnica, tj. sindikalnih povjerenika.

Uz informiranje o aktivnostima Sindikata PPDIV-a u proteklom te narednom razdoblju, programom rada ovog seminara predviđeno je da naši članovi iz prve ruke, od predsjednika, regionalnih i područnog povjerenika te voditelja, dobiju potrebne informacije koje će dodatno unaprijediti njihov sindikalni rad. Pored navedenoga, na seminaru će biti obrađene teme iz područja radnog zakonodavstva koje su ključne za rad radničkih vijeća te povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Seminar se održava u Hotelu Medena u Trogiru do subote, 13. travnja.