Search
Close this search box.

POTPISAN DODATAK V. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA AGROLAGUNU POREČ d.d.   

Sukladno partnerskim odnosima Sindikata PPDIV i Uprave poduzeća „AGROLAGUNA“ d.d. Poreč, a sve sa ciljem poboljšanja materijalnog standarda radnika, nakon kratkih pregovora koji su završili u AGROLAGUNI d.d. Poreč 15.4.2024. god. na obostrano zadovoljstvo, u Zagrebu je 07.5.2024. god., potpisan Dodatak V. Kolektivnom ugovoru. U ime Sindikata PPDIV Hrvatske, Dodatak V. Kolektivnom ugovoru potpisao je predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske, kolega Denis Paradiš, a za poslodavca, predsjednica Uprave gđa Nerina Zec te član Uprave gđa Danijela Kontić.

Ovim Dodatkom V. Kolektivnom ugovoru, ugovoren je niz pogodnosti za radnike AROLAGUNE d.d. Poreč: ugovorena je najniža bruto osnovna plaća za redovan rad za najjednostavnije poslove koja ne može biti niža od bruto 840,00 eura. Ugovorena osnovna plaća svih radnika se povisuje u rasponu od maksimalno 275,53 eura za najniže plaće do minimalno 100,00 eura. Radnik ima pravo na dodatak na osnovnu plaću za svaku navršenu godinu osiguranja (minuli rad) u visini od 0.5% po godini staža kod poslodavca. Poslodavac izravno ili na prijedlog ovlaštenog rukovoditelja može radniku dodijeliti poticaj/stimulativni dio plaće uz redovitu plaću, koji može iznositi do 30% bruto osnovice.

Radnici imaju pravo na uvećanu osnovnu plaću za efektivno odrađene sate u otežanim uvjetima rada za: rad sa sredstvima za zaštitu bilja (bez sumpora u prahu i  herbicida) 30%, za rad sa sumporom u prahu i herbicidima 20%. Radnici koji tijekom mjeseca nemaju osiguran topli obrok na trošak poslodavca, mjesečno ostvaruju pravo na neoporezivi dodatak za naknadu za topli obrok, u visini 100,00 eura neto.

Što se tiče prigodnih nagrada ugovoreno je slijedeće: radnik ima pravo na jednokratnu pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora u iznosu 230 eura neto, od čega će se radniku u novcu isplatiti 150 eura, a 80 eura će se radniku osigurati na gift cardu Konzuma plus d.o.o.

Poslodavac će radniku isplatiti prigodnu nagradu povodom božićnih blagdana u iznosu koji ne može biti niži od 230 eura neto koja će se isplatiti gift cardu Konzuma plus. Poslodavac će radniku isplatiti prigodnu nagradu povodom uskrsnih blagdana u iznosu 120 eura neto na gift cardu Konzuma plus d.o.o.

Povodom božićnih blagdana, radnicima će se dati poklon za svako dijete mlađe od 15 godina u visini neto 100 eura.

Poslodavac će radniku osigurati kartu javnog prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla prijevoznim sredstvom koje je najpovoljnije za poslodavca, do maksimalno 159,27 eura mjesečno.

Poslodavac će sklopiti za 2024.g. policu dodatnog zdravstvenog osiguranja za sistematske preventivne preglede radnika, prema uvjetima osiguravajućih društava koji su najpovoljniji za poslodavca.

Ovaj Dodatak V. Kolektivnom ugovoru AGROLAGUNA d.d. Poreč  primjenjuje se od 01.05.2024. godine.

Ovim Dodatkom V. Kolektivnom ugovoru radnici su dobili sigurnost, poslodavac jamstvo stabilnosti uvjeta privređivanja, a sindikat nastavak partnerskih odnosa.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim Dodatkom Kolektivnom ugovoru kao nastavkom socijalnog dijaloga u poduzeću „AGROLAGUNA“ d.d. Poreč, te oblikom reguliranja prava i obaveza, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi, na taj način, omogućilo višu razinu financijskih prava radnika i sigurnost radnih mjesta.

REGIONALNI URED
SPLIT - REGIJA IV.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija).

karta-regija4-ppdiv

IVICA BLAŽEVIĆ
dopredsjednik –
regionalni povjerenik

Marmontova 1/2
21000 Split
tel. 021/345-295
fax. 021/314-125
mob. 099/271-8041
ivica.blazevic@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA