Amadria Park logo

Posebna ponuda za članove Sindikata PPDIV:

15% popusta na aktualnu ponudu. Napomena: Niži paketi su već umanjeni za partnerski popust.

Halloween posebna ponuda samo za članove 2023

„Ovaj put nismo išli sa objavljenim cijenama jer smo radili paket kojem će se cijena mijenjati u skladu sa potražnjom, odnosno svi Vaši članovi kada se pozovu na PPDIV ostvaruju povlaštenu cijenu koja je niža u odnosu na objavljene cijene na internetu.“

Detalji ponude – kliknite ovdje