Maistra, Rovinj-Vrsar, Dubrovnik

Posebne pogodnosti za članove Sindikata PPDIV-a.

maistra ppdiv – pogodnosti 2022

Odmor u Dubrovniku