Raiffeisen Bank

Niža redovna kamatna stopa za stambene, nenamjenske i nenamjenske hipotekarne kredite za članove Sindikata PPDIV-a.

Detalji ponude – kliknite ovdje

Uvjeti SINDIKAT PPDIV _članovi_od 01112022