Raiffeisen Bank

Niža redovna kamatna stopa za stambene, nenamjenske i nenamjenske hipotekarne kredite za članove Sindikata PPDIV-a.

Detalji ponude – kliknite ovdje

Uvjeti_SINDIKAT PPDIV_članovi_01072020