Search
Close this search box.

Raiffeisen Bank

Niža redovna kamatna stopa za stambene, nenamjenske i nenamjenske hipotekarne kredite za članove Sindikata PPDIV-a.

Detalji ponude – kliknite ovdje

Uvjeti_10062024 SINDIKAT PPDIV

Stambeni kredit uz Subvenciju RH 2023_ostali uvjeti

Stambeni kredit uz Subvenciju RH 2023_uvjeti i opće informacije