Raiffeisen Bank

Niža redovna kamatna stopa za stambene, nenamjenske i nenamjenske hipotekarne kredite za članove Sindikata PPDIV-a.

Detalji ponude – kliknite ovdje

Uvjeti_01052023

Stambeni kredit uz Subvenciju RH 2023_ostali uvjeti

Stambeni kredit uz Subvenciju RH 2023_uvjeti i opće informacije